Centrálny register zmlúv

Obec Spišské Bystré

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2023
Zmluva č. 05/2023 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
113/2023
12,50 € Obec Spišské Bystré Mária Barnová
4. Júl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
114/2023
350,00 € Obec Spišské Bystré Mgr. Janíková Kamila
30. Jún 2023
Dodatok č. 2/2023 k Zmluve č. 2/2021 o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
111/2023
3 135,00 € Spišská katolícka charita Obec Spišské Bystré
28. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200124027 v rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce s kódom ITMS2014+: 312041Y376 zo dňa 24.01.2020
109/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Spišské Bystré
22. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 06/2023_1
110/2023
224,00 € Obec Spišské Bystré Marek Čup
13. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 15/2023_2
106/2023
112,00 € Obec Spišské Bystré Martin Pavliga
13. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 16/2023_2
107/2023
40,00 € Obec Spišské Bystré Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Bystré
13. Jún 2023
Dodatok č. 1 k DOHODE číslo 23/36/054/399
108/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Spišské Bystré
9. Jún 2023
Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie
104/2023
1 075,20 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Spišské Bystré
9. Jún 2023
Zmluva č. 04/2023 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
105/2023
15,20 € Obec Spišské Bystré Mariana Orolinová
6. Jún 2023
Zmluva číslo 3/2023-10 o prenájme miesta na pohrebisku Spišské Bystré
101/2023
40,00 € Obec Spišské Bystré Jozef Harhovský
6. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
102/2023
350,00 € Obec Spišské Bystré Lucia Malučká
6. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
103/2023
350,00 € Obec Spišské Bystré Lucian Semko
29. Máj 2023
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2023/SBA/107
100/2023
0,00 € SBA - B&T GROUP, s.r.o. Obec Spišské Bystré
22. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
98/2023
350,00 € Obec Spišské Bystré Erik Kováč
22. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
99/2023
350,00 € Obec Spišské Bystré Alexandra Zavacká
19. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 14/2023_2
96/2023
32,00 € Obec Spišské Bystré Sláva Andrášiová
19. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 13/2023_2
97/2023
80,00 € Obec Spišské Bystré Šeliga Miloš
17. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
92/2023
350,00 € Obec Spišské Bystré Králiková Monika
17. Máj 2023
DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV zo dňa 04.07.2016
93/2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Spišské Bystré