Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
547/2023
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
8. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
548/2023
80,00 € Buchová Jana Mesto Svit
7. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
543/2023
61,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
7. November 2023
Kúpna zmluva
544/2023
575,00 € Bednarčik Emil Mesto Svit
7. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
545/2023
260,00 € Mesto Svit Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
7. November 2023
Dodatok č. 1
546/2023
7,45 € Soročina Ladislav Mesto Svit
3. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
542/2023
61,00 € LETart production, o.z. Mesto Svit
27. Október 2023
Mandátna zmluva
532/2023
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
31. Október 2023
Dohoda o ukončení zmluvy
533/2023
0,00 € SOMI Systems a.s. Mesto Svit
25. Október 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
531/2023
57,00 € Územná organizácia DPO SR Poprad Mesto Svit
23. Október 2023
o poskytovaní verejne dostupných služieb
530/2023
1 009,92 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
20. Október 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
528/2023
2,00 € Únia žien Slovenska Mesto Svit
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služieb - audit
529/2023
8 800,00 € RVM audit s. r. o. Mesto Svit
19. Október 2023
Zmluva o spolupráci
525/2023
0,00 € ARTmat Mesto Svit
19. Október 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
526/2023
90,00 € Kalász Fedor, Ing. Mesto Svit
19. Október 2023
Zmluva o dielo
527/2023
590,00 € PROROZVOJ, s. r. o. Mesto Svit
18. Október 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 14.8.2020
522/2023
0,00 € MVDr. Ján Porada Mesto Svit
18. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
523/2023
250,00 € MVDr. Karin Poradová Mesto Svit
18. Október 2023
Zmluva o poskytovaní veterinárnych služieb
524/2023
0,00 € MVDr. Karin Poradová Mesto Svit
16. Október 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
520/2023
1,00 € Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie Mesto Svit