Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
569/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
4. November 2022
Mandátna zmluva
567/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
4. November 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
568/2022
25,00 € Povrazník Kamil, PaedDr. Mesto Svit
19. Október 2022
DODATOK Č.1 k Mandátnej zmluve č 56/2014 uzavretej dňa 18.2.2014
538/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
20. Október 2022
Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Svit do správy
541/2022
80 976,00 € Technické služby Mesta Svit Mesto Svit
21. Október 2022
DODATOK Č.1 k Mandátnej zmluve č. 57/2014 uzavretej dňa 18.2.2014
544/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
21. Október 2022
DODATOK Č.1 k Mandátnej zmluve č. 58/2014 uzavretej dňa 18.2.2014
545/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
21. Október 2022
DODATOK Č.1 k Mandátnej zmluve č. 59/2014 uzavretej dňa 18.2.2014
546/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
21. Október 2022
DODATOK Č.1 k Mandátnej zmluve č. 60/2014 uzavretej dňa 18.2.2014
547/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
21. Október 2022
DODATOK Č.1 k Mandátnej zmluve č. 94/2014 uzavretej dňa 18.2.2014
548/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
28. Október 2022
Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Svit do správy
560/2022
147 877,30 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
31. Október 2022
Dodatok č.1
563/2022
0,00 € Unistav Teplička, s. r. o. Mesto Svit
28. Október 2022
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
561/2022
0,00 € KNI-LINE, s. r. o. Mesto Svit
28. Október 2022
Darovacia zmluva
562/2022
0,00 € Technické služby Mesta Svit Mesto Svit
27. Október 2022
Zmluva o poskytnutí priestorov, technického vybavenia a služieb
551/2022
80,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
27. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
552/2022
80,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
27. Október 2022
Zmluva o poskytnutí priestorov, technického vybavenia a služieb
553/2022
40,00 € Základná škola, Ul.Komenského Mesto Svit
25. Október 2022
Zelené obce Slovenska
549/2022
10 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Mesto Svit
25. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2022
550/2022
200,00 € Lukostrelecký klub - lukostreľba Svit Mesto Svit
21. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
542/2022
50,00 € ST SORRISO, s.r.o. Mesto Svit