Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí z rozpočtu obce Štôla
124/2024
400,00 € Obec Štôla Mesto Svit
30. Január 2024
Kolektívna zmluva zamestnancov Mesta Svit na rok 2024
075/2024
0,00 € Mesto Svit Mesto Svit
30. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
089/2024
2 659,56 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
30. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
090/2024
70,00 € Detský famózny svet Mesto Svit
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
040/2024
0,00 € ARTmat Mesto Svit
25. Január 2024
ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA
039/2024
0,00 € Divadlo pod kostolom Mesto Svit
25. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
038/2024
200,00 € Únia žien Slovenska Mesto Svit
25. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
037/2024
22,50 € BUĎ FAIR PLAY - KLUB MLADÝCH SVIŤANOV Mesto Svit
22. Január 2024
Nájomná zmluva
033/2024
34,00 € Ungrady Michal, Ing. Mesto Svit
22. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
034/2024
1,00 € Ľudová hudba Bystrianka Mesto Svit
19. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
032/2024
50,00 € Výkup drahých kovov SK s.r.o. Mesto Svit
18. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
029/2024
100,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
18. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
030/2024
1,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
18. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
031/2024
1,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
17. Január 2024
Nájomná zmluva
028/2024
9,00 € Bizub Ján, RNDr. Mesto Svit
11. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení č., 604/2023
024/2024
126 108,12 € Mesto Svit Spišská katolícka charita
11. Január 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021BJF1-221-67
025/2024
1 254 032,08 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svit
10. Január 2024
Zmluva o spolupráci
015/2024
0,00 € Divadlo komédie Mesto Svit
10. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
016/2024
960,00 € Michlík Pavol Mesto Svit
10. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
017/2024
1,00 € Únia žien Slovenska Mesto Svit