Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
504/2022
15,00 € Klein Jozef Mesto Svit
28. September 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
503/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
28. September 2022
Rekonštrukcia cestnej váhy na kompostárni
502/2022
6 941,00 € TAMTRON, s.r.o. Mesto Svit
23. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
501/2022
240,00 € Havranová Ivana, Mgr. Mesto Svit
21. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravovania dôchodcom
496/2022
0,00 € AZZO, s.r.o. Mesto Svit
20. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
494/2022
375,00 € Znanec Eduard Mesto Svit
20. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
495/2022
180,00 € Kovalík Rudolf Mesto Svit
14. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
487/2022
240,00 € ŠK Legato Svit Mesto Svit
14. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
488/2022
6,00 € SZZ Breziny Mesto Svit
14. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
489/2022
37,50 € Basketbalová akadémia mládeže Poprad Mesto Svit
14. September 2022
Zmluva o výpôžičke hnuteľných vecí - 6 ks pódiových dosiek
490/2022
0,00 € Rodinné centrum AKO DOMA Mesto Svit
9. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
484/2022
18,00 € Klein Jozef Mesto Svit
9. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
485/2022
375,00 € Michlík Pavol Mesto Svit
8. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
483/2022
195,00 € Vojsovič Imrich Mesto Svit
6. September 2022
Dodatok č. k Zmluve o poskytnutí dotácie
477/2022
0,00 € SZZ Breziny Mesto Svit
2. September 2022
Garážová brána, stavebné úpravy a prístavba časti hasičskej zbrojnice DHZ - Svit
476/2022
5 993,26 € Ing. Simona Holubová - HELEomo Mesto Svit
1. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
474/2022
75,00 € Basketbalová akadémia mládeže Poprad Mesto Svit
1. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
473/2022
2,00 € FS SENIOR Jánošík Svit Mesto Svit
1. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
475/2022
4,00 € DH Sviťanka Mesto Svit
17. August 2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve zamestnancov mesta Svit pre rok 2022
438/2022
0,00 € Mesto Svit Mesto Svit