Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
542/2022
50,00 € ST SORRISO, s.r.o. Mesto Svit
21. Október 2022
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu
543/2022
5 000,00 € ČSOB nadácia Mesto Svit
21. Október 2022
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu
543/2022
5 000,00 € ČSOB nadácia Mesto Svit
19. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 380/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov
537/2022
0,00 € Mesto Humenné Mesto Svit
19. Október 2022
ZMLUVA O PREVODE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV- Fond prevádzky, údržby a opráv nájomných bytových domov
539/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
19. Október 2022
ZMLUVA O PREVODE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV- Finančná zabezpeka od nájomcov bytov v nájomných bytových domoch
540/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
15. Október 2022
Dopoistenie nehnuteľného majetku
531/2022
11 163,89 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Svit
17. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
533/2022
38,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
17. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
534/2022
24,00 € Alimah fusion a Divadlo ALCHÝMIE, o.z. Mesto Svit
15. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
532/2022
30,00 € Povrazník Kamil, PaedDr. Mesto Svit
12. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej hromadnej dopravy osôb v meste Svit
523/2022
0,00 € Brynczka s.r.o. Mesto Svit
11. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
522/2022
9,00 € Zábavná skupina SVITTASENIOR Mesto Svit
10. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2022
515/2022
350,00 € Atletický oddiel Svit Mesto Svit
10. Október 2022
Osvetlenie multifunkčného ihriska
521/2022
28 188,00 € CitySafety, s.r.o. Mesto Svit
7. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
514/2022
130,50 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
6. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
513/2022
30,00 € Výkup drahých kovov SK s.r.o. Mesto Svit
4. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
511/2022
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
4. Október 2022
Dodatok č.1
512/2022
1 418 012,47 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Svit
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
504/2022
15,00 € Klein Jozef Mesto Svit
28. September 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
503/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit