Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
008/2024
1,00 € Basketbalový klub mládeže Mesto Svit
9. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
009/2024
1,00 € ISKRA SVIT, s.r.o. Mesto Svit
9. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
010/2024
1,00 € Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie Mesto Svit
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí
011/2024
665,00 € Obec Šuňava Mesto Svit
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí
012/2024
1 040,00 € Obec Štrba Mesto Svit
9. Január 2024
Dodatok č.1. k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení č. 602/2023
013/2024
96 671,82 € Mesto Svit Kidsfun s. r. o.
5. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
004/2024
360,00 € Kalász Fedor, Ing. Mesto Svit
5. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
005/2024
176,00 € Buchová Jana Mesto Svit
5. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
006/2024
1 000,00 € Znanec Eduard Mesto Svit
5. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
007/2024
315,00 € Kovalík Rudolf Mesto Svit
4. Január 2024
výmena MT po dobe viazanosti
001/2024
588,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
4. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
002/2024
374,08 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
3. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
617/2023
30,00 € Hollý Miroslav, Ing. Mesto Svit
3. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
629/2023
1,00 € Športový klub Horal - ALTO Slovakia Mesto Svit
3. Január 2024
Kúpna zmluva
630/2023
6 000,00 € Stromček Stanislav Mesto Svit
5. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
510/2023
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
27. December 2023
Zmluva o združenej dodávky elektriny
612/2023
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Svit
27. December 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
610/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
29. December 2023
Poistná zmluva
624/2023
14 677,46 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Svit
29. December 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
622/2023
92 051,23 € Nemocnica Poprad, a.s. Mesto Svit