Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
619/2023
1,00 € DH Sviťanka Mesto Svit
27. December 2023
Zmluva o zdravotnej posudkovej činnosti
608/2023
0,00 € MUDr. Jozef Timkovič, s. r. o. Mesto Svit
27. December 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru
614/2023
0,00 € UNIZDRAV, s.r.o. Mesto Svit
27. December 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme pozemku
613/2023
0,00 € Stromček Stanislav Mesto Svit
27. December 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru
611/2023
0,00 € Ing. Jozef Bujdoš CENTTAXI Mesto Svit
27. December 2023
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve číslo 4419015400
615/2023
13 081,99 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Svit
22. December 2023
Kúpna zmluva
606/2023
12 504,96 € Vavrasek Miroslav Mesto Svit
22. December 2023
Nájomná zmluva
607/2023
30,00 € Šulík Adam, Ing. Mesto Svit
20. December 2023
Dodatok č.3
605/2023
2 249 225,67 € Unistav Teplička, s. r. o. Mesto Svit
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
604/2023
0,00 € Spišská katolícka charita Mesto Svit
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
603/2023
0,00 € Fantázia Svit, s.r.o. Mesto Svit
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
602/2023
0,00 € Kidsfun s. r. o. Mesto Svit
14. December 2023
Mechanická ochrana NN káblov
597/2023
21 142,15 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Svit
14. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
598/2023
1,00 € Technické služby Mesta Svit Mesto Svit
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
596/2023
350,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit Mesto Svit
13. December 2023
Dodávka a montáž nákladného výťahu - Materská škola, Mierová 141, Svit
595/2023
17 346,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Mesto Svit
11. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
593/2023
1,00 € Základná škola, Ul.Komenského Mesto Svit
11. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
594/2023
300,00 € Občianske združenie Divadlo Maska Mesto Svit
5. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
585/2023
300,00 € Štrbák Marek Mesto Svit
4. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
581/2023
3,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit