Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
002/2024
374,08 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
3. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
617/2023
30,00 € Hollý Miroslav, Ing. Mesto Svit
3. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
629/2023
1,00 € Športový klub Horal - ALTO Slovakia Mesto Svit
3. Január 2024
Kúpna zmluva
630/2023
6 000,00 € Stromček Stanislav Mesto Svit
5. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
510/2023
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
27. December 2023
Zmluva o združenej dodávky elektriny
612/2023
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Svit
27. December 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
610/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
29. December 2023
Poistná zmluva
624/2023
14 677,46 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Svit
29. December 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
622/2023
92 051,23 € Nemocnica Poprad, a.s. Mesto Svit
29. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
623/2023
0,00 € MET Slovakia, a. s. Mesto Svit
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
620/2023
1,00 € Mládežnícky hokejbalový klub, MHbK Lords Ball Svit Mesto Svit
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
621/2023
1,00 € Športuj srdcom Mesto Svit
28. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
616/2023
30,00 € Folklórny súbor Jánošík - Svit Mesto Svit
28. December 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
618/2023
134,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
28. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
619/2023
1,00 € DH Sviťanka Mesto Svit
27. December 2023
Zmluva o zdravotnej posudkovej činnosti
608/2023
0,00 € MUDr. Jozef Timkovič, s. r. o. Mesto Svit
27. December 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru
614/2023
0,00 € UNIZDRAV, s.r.o. Mesto Svit
27. December 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme pozemku
613/2023
0,00 € Stromček Stanislav Mesto Svit
27. December 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru
611/2023
0,00 € Ing. Jozef Bujdoš CENTTAXI Mesto Svit
27. December 2023
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve číslo 4419015400
615/2023
13 081,99 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Svit