Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
006/2023
625,00 € Znanec Eduard Mesto Svit
10. Január 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
007/2023
1,00 € ISKRA SVIT, s.r.o. Mesto Svit
9. Január 2023
Kúpna zmluva
004/2023
53,20 € Drobný Ján Mesto Svit
5. Január 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
003/2023
25,00 € Basketbalová akadémia mládeže Poprad Mesto Svit
3. Január 2023
Služby externého projektového riadenia projektu č. NFP310020BJY4
677/2022
0,00 € Creative Print Start-up, s.r.o. Mesto Svit
20. December 2022
Autorská zmluva o dielo
634/2022
0,00 € Virostko Daniela Mesto Svit
30. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
671/2022
1,00 € Mládežnícky hokejbalový klub, MHbK Lords Ball Svit Mesto Svit
30. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
672/2022
1,00 € Športový klub Horal - ALTO Slovakia Mesto Svit
30. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
674/2022
1,00 € ROZPUK Mesto Svit
30. December 2022
Zmluva o zdravotnej posudkovej činnosti
673/2022
20,00 € MUDr. Jozef Timkovič, s. r. o. Mesto Svit
30. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 592/2019
675/2022
0,00 € Vavrasek Miroslav Mesto Svit
29. December 2022
Zmluva o dielo
663/2022
6 000,00 € PROJEKTOVANIE DOPRAVNÝCH STAVIEB s.r.o. Mesto Svit
29. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
002/2023
1,00 € Športový klub Horal - ALTO Slovakia Mesto Svit
29. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 361/2022
670/2022
0,00 € Ing. arch. Martin Baloga Mesto Svit
29. December 2022
Zmluva č. 08/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi
664/2022
1 200,00 € ReSocia, n. o. Mesto Svit
28. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
659/2022
1,00 € Familiaris Mesto Svit
28. December 2022
Zmluva o výpožičke
662/2022
0,00 € FINCHEM, a.s. Mesto Svit
28. December 2022
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
661/2022
0,00 € CHEMOSVIT, a.s. Mesto Svit
23. December 2022
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy
660/2022
0,00 € HUBERTUS s.r.o. Mesto Svit
21. December 2022
Zmluva o zriadení a posytovaní pripojenia k sieti internet
658/2022
69,00 € ANTIK Telecom, s. r. o. Mesto Svit