Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2023
Nájomná zmluva
258/2023
11,94 € Mazák Martin, Ing. Mesto Svit
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
251/2023
31 000,00 € Futbalový klub Svit Mesto Svit
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
252/2023
500,00 € Mesto Svit Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Svit
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
253/2023
6 500,00 € Mesto Svit Mládežnícky hokejbalový klub, MHbK Lords Ball Svit
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
254/2023
1 000,00 € Mesto Svit BUĎ FAIR PLAY - KLUB MLADÝCH SVIŤANOV
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
246/2023
800,00 € Mesto Svit Cyklistický klub Energia Svit
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
245/2023
100,00 € Mesto Svit "GALLO AOS TEAM"
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
247/2023
1 000,00 € Mesto Svit Občianske združenie "GPO SVIT"
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
248/2023
1 000,00 € Mesto Svit Podtatranská akadémia plávania Svit
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
249/2023
2 500,00 € Mesto Svit Atletický oddiel Svit
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
250/2023
300,00 € Mesto Svit Activity Sport Club o.z.
21. Apríl 2023
Zmluva č. 109/162/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
243/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
21. Apríl 2023
Zmluva č. 104/162/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
242/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
21. Apríl 2023
Zmluva č. 117/162/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
241/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
21. Apríl 2023
Zmluva č. 110/162/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
240/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
21. Apríl 2023
Zmluva č. 114/162/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
239/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
21. Apríl 2023
Zmluva č. 113/162/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
238/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
21. Apríl 2023
Zmluva č. 112/162/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
237/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
21. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
244/2023
305,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z311071CMI5
233/2023
169 690,55 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svit