Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. August 2022
Dodatok č.1
459/2022
0,00 € PROARCH, s.r.o. Mesto Svit
27. August 2022
Mandátna zmluva
458/2022
26 280,00 € JANJU, spol. s r.o. Mesto Svit
24. August 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
452/2022
4,00 € FS SENIOR Jánošík Svit Mesto Svit
24. August 2022
Dohoda o urovnaní
453/2022
2 846,06 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
24. August 2022
Dohoda o skončení
455/2022
0,00 € Atletický klub Slávia UK Bratislava, o.z. Mesto Svit
24. August 2022
Dodatok č.1
454/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svit
23. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
445/2022
490,00 € MK hlas, s. r. o. Mesto Svit
23. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2022 01 63
446/2022
770,00 € Nadácia Henkel Slovensko Mesto Svit
23. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
444/2022
3 000,00 € Fond na podporu umenia Mesto Svit
23. August 2022
Darovacia zmluva CvČ - Prvá stavebná sporiteľňa
447/2022
1 686,00 € Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Mesto Svit
23. August 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
450/2022
30,00 € Výkup drahých kovov SK s.r.o. Mesto Svit
23. August 2022
Nájomná zmluva
451/2022
1,00 € Atletický klub Slávia UK Bratislava, o.z. Mesto Svit
19. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
443/2022
300,00 € SZZ Breziny Mesto Svit
18. August 2022
Zmluva o prevádzke nabíjacej stanice
441/2022
0,00 € Perun Elektromobility, s. r. o. Mesto Svit
17. August 2022
Zmluva o účelovom úvere č. 1006/22/08743
439/2022
1 500 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Svit
17. August 2022
Kúpna zmluva
440/2022
7 410,00 € Kubaloš Ján, Ing. Mesto Svit
16. August 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo
437/2022
0,00 € STAV-TATRY, s.r.o. Mesto Svit
12. August 2022
Nájomná zmluva
430/2022
1,00 € Športový klub HORAL ALTO Slovakia Mesto Svit
12. August 2022
Výstavba športovísk
434/2022
20 000,00 € Prešovský samosrpávny kraj Mesto Svit
10. August 2022
Kúpna zmluva
431/2022
290,55 € Rušin Ján Mesto Svit