Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
580/2023
200,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
29. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
571/2023
1 213,05 € TMB Design, s. r. o. Mesto Svit
30. November 2023
Dodatok č. 1
573/2023
0,00 € Michal Kubala - 24 Hot Point Mesto Svit
30. November 2023
Dohoda o späťvzatí výpovede zo zmluvy o nájme nebytového priestoru
574/2023
0,00 € Martin Kubus AUTOCENTRUM EFEKT Mesto Svit
29. November 2023
Zmluva č. 5/2023-ZPS/NP o poskytovaní finančného príspevku na psokytovanie sociálnej služby
553/2023
0,00 € Spišská katolícka charita Mesto Svit
29. November 2023
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 30.3.2023
569/2023
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
29. November 2023
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve zo dňa 24.06.2021
570/2023
0,00 € Reváková Irena Mesto Svit
29. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
572/2023
160,00 € Buchová Jana Mesto Svit
28. November 2023
Kúpna zmluva - Fiat Punto
567/2023
100,00 € Stanislav Baláž Mesto Svit
28. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
568/2023
8,00 € Únia žien Slovenska Mesto Svit
27. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
566/2023
500,00 € Šoltés Ján, Ing. Mesto Svit
23. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
564/2023
2,00 € ZO JDS Svit Mesto Svit
21. November 2023
Zmluva o spolupráci
563/2023
0,00 € Divadlo komédie Mesto Svit
21. November 2023
Zmluva o spolupráci
562/2023
0,00 € Združenie SPIEVANKOVO Mesto Svit
20. November 2023
Dodatok č. 1
560/2023
55,80 € Gad Marián, Ing. Mesto Svit
20. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí
561/2023
200,00 € Obec Gánovce Mesto Svit
16. November 2023
Dodatok č.1
555/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a. s. Mesto Svit
16. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
556/2023
2,00 € Únia žien Slovenska Mesto Svit
14. November 2023
Dodatok č.3
554/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a. s. Mesto Svit
9. November 2023
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia
551/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a. s. Mesto Svit