Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
127/2023
200,00 € Slovenská basketbalová asociácia Mesto Svit
2. Marec 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní stravovania dôchodcom
125/2023
0,00 € AZZO, s.r.o. Mesto Svit
2. Marec 2023
Zmluva č.67/162/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
126/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
1. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
122/2023
110,00 € Buchová Jana Mesto Svit
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služby
124/2023
100,00 € Chudý Peter, Mgr. Mesto Svit
27. Február 2023
Podpora poskytovania sociálnych služieb v meste Svit
121/2023
17 400,48 € Prešovský samosrpávny kraj Mesto Svit
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
120/2023
100,00 € Futbalový klub Svit Mesto Svit
20. Február 2023
Zmluva č. 1/2023-OS/NP o zabezpečení poskytovania sociálnych lsužieb
118/2023
1 896,96 € Familiaris Mesto Svit
20. Február 2023
zmluva č. 2/2023 o zabezpečení sociálnej služby
119/2023
1 896,96 € Familiaris Mesto Svit
17. Február 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.457/2022
117/2023
0,00 € Unistav Teplička, s. r. o. Mesto Svit
15. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 09.02.2023
112/2023
0,00 € Detský famózny svet Mesto Svit
15. Február 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
113/2023
26,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
15. Február 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
114/2023
60,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Svit
15. Február 2023
Vodozádržné opatrenia v meste Svit
115/2023
17 460,00 € JANJU, spol. s r.o. Mesto Svit
15. Február 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
116/2023
3 705,00 € Tencer Marcel Mesto Svit
14. Február 2023
Dodatok č. 1 k Autorskej zmluve
111/2023
0,00 € Virostko Daniela Mesto Svit
13. Február 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
110/2023
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
10. Február 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
108/2023
4,00 € Detský famózny svet Mesto Svit
10. Február 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
089/2023
1,00 € Detský famózny svet Mesto Svit
10. Február 2023
Zmluva o budúcej zámennej zmluve
109/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Svit