Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2023
Zmluva o úver
680/2022
83 770,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Svit
20. Január 2023
Zmluva o úvere
679/2022
2 407 420,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Svit
19. Január 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
024/2023
500,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Svit
19. Január 2023
Kúpna zmluva
025/2023
969,00 € Kleinová Mária Mesto Svit
19. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
027/2023
160,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
19. Január 2023
Zmluva o poskytnutí priestorov, technického vybavenia a služieb
032/2023
130,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
19. Január 2023
Zmluva o poskytnutí priestorov, technického vybavenia a služieb
033/2023
120,00 € Základná škola, Ul.Komenského Mesto Svit
18. Január 2023
Kúpna zmluva
023/2023
1 843,00 € sr real, s. r. o. Mesto Svit
13. Január 2023
Dopoistenie nehnuteľného majetku
020/2023
11 364,70 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Svit
13. Január 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
021/2023
300,00 € Kovalík Rudolf Mesto Svit
13. Január 2023
Kolektívna zmluva zamestnancov Mesta Svit na rok 2023
022/2023
0,00 € Mesto Svit Mesto Svit
12. Január 2023
Záložná zmluva č. 700/469/2022
018/2023
108 901,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Svit
12. Január 2023
Záložná zmluva č. 700/471/2022
019/2023
3 129 646,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Svit
11. Január 2023
Kúpna zmluva
009/2023
3 002,00 € Hadzima Ján Mesto Svit
11. Január 2023
Kúpna zmluva
010/2023
4 560,00 € Gradzilla Ján, Ing. Mesto Svit
11. Január 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
011/2023
1,00 € ISKRA SVIT, s.r.o. Mesto Svit
11. Január 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
012/2023
1,00 € Basketbalový klub mládeže Mesto Svit
11. Január 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
013/2023
1,00 € KORASAO s.r.o. Mesto Svit
11. Január 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
017/2023
1,00 € DH Sviťanka Mesto Svit
11. Január 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
016/2023
1,00 € Ľudová hudba Bystrianka Mesto Svit