Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
031/2024
1,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
17. Január 2024
Nájomná zmluva
028/2024
9,00 € Bizub Ján, RNDr. Mesto Svit
11. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení č., 604/2023
024/2024
126 108,12 € Mesto Svit Spišská katolícka charita
11. Január 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021BJF1-221-67
025/2024
1 254 032,08 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svit
10. Január 2024
Zmluva o spolupráci
015/2024
0,00 € Divadlo komédie Mesto Svit
10. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
016/2024
960,00 € Michlík Pavol Mesto Svit
10. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
017/2024
1,00 € Únia žien Slovenska Mesto Svit
10. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
018/2024
1,00 € Únia žien Slovenska Mesto Svit
10. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
019/2024
1,00 € FS SENIOR Jánošík Svit Mesto Svit
10. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
020/2024
1,00 € Futbalový klub Svit Mesto Svit
10. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
021/2024
1,00 € Únia žien Slovenska Mesto Svit
10. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
022/2024
1,00 € Zábavná skupina SVITTASENIOR Mesto Svit
10. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
023/2024
1,00 € Klub Slovenských Turistov Svit - SVITOVSKÉ SVIŠTE Mesto Svit
9. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
008/2024
1,00 € Basketbalový klub mládeže Mesto Svit
9. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
009/2024
1,00 € ISKRA SVIT, s.r.o. Mesto Svit
9. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
010/2024
1,00 € Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie Mesto Svit
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí
011/2024
665,00 € Obec Šuňava Mesto Svit
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí
012/2024
1 040,00 € Obec Štrba Mesto Svit
9. Január 2024
Dodatok č.1. k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení č. 602/2023
013/2024
96 671,82 € Mesto Svit Kidsfun s. r. o.
5. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
004/2024
360,00 € Kalász Fedor, Ing. Mesto Svit