Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
20/2024
50,00 € László Kardos Mesto Rožňava
25. Január 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
21/2024
50,00 € Mgr. Matúš Molnár Mesto Rožňava
25. Január 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
22/2024
50,00 € Simona Bilecová Mesto Rožňava
25. Január 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
23/2024
50,00 € Zoltán Beke Mesto Rožňava
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služby
25/2024
400,00 € Sylvia Holečková Mesto Rožňava
25. Január 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
26/2024
50,00 € Ing. Silvia Oravcová Mesto Rožňava
25. Január 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
24/2024
50,00 € Mgr. Silvia Lörinčíková Mesto Rožňava
25. Január 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
27/2024
50,00 € Mgr. Valéria Šofranková Pulenová, PhD. Mesto Rožňava
25. Január 2024
Kúpna zmluva
28/2024
1 015,94 € Mesto Rožňava Zuzana Barcziová
23. Január 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 492/2023
7/2024
0,00 € Mesto Rožňava Ivan Pukhonskyi
23. Január 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
12/2024
57,00 € Mesto Rožňava VARÍME s.r.o.
23. Január 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
13/2024
63,00 € Mesto Rožňava Domka - združenie saleziánskej mládeže
23. Január 2024
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
16/2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Rožňava
23. Január 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
15/2024
417,00 € Mesto Rožňava Apoštolská cirkev na Slovensku
23. Január 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
14/2024
51,00 € Mesto Rožňava AGREX s.r.o.
23. Január 2024
Dodatok č. 1 ku Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 401/2023 zo dňa 13. 06. 2023
17/2024
0,00 € Mesto Rožňava SPP - distribúcia , a.s.
23. Január 2024
Nájomná zmluva
969/2023
103,00 € Mesto Rožňava Izabela Jánošiová
22. Január 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
10/2024
25,00 € Mesto Rožňava COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo
22. Január 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
11/2024
265,00 € Mesto Rožňava Bc. Beata Spišiak Kopčíková
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
964/2023
0,00 € Mesto Rožňava Nina Koziienko