Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2024
Nájomná zmluva
32/2024
93,00 € Mesto Rožňava Lucia Krištófová
26. Január 2024
Nájomná zmluva
35/2024
110,00 € Mesto Rožňava Peter Rézműves
26. Január 2024
Nájomná zmluva
34/2024
90,00 € Mesto Rožňava Tomáš Rézműves
26. Január 2024
Nájomná zmluva
33/2024
103,00 € Mesto Rožňava Ján Ferko
26. Január 2024
Nájomná zmluva
37/2024
71,64 € Mesto Rožňava Roman Lakatoš
31. Január 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
49/2024
222,00 € Mesto Rožňava VAN SPED s.r.o.
31. Január 2024
Darovacia zmluva na palivové drevo pre sociálne odkázaných obyvateľov
4/2024
0,00 € Mestské lesy Rožňava, s.r.o. Mesto Rožňava
30. Január 2024
Zmluva o dielo
47/2024
0,00 € OON Desing s.r.o Mesto Rožňava
30. Január 2024
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení, notifikačných povinností a ochrany osobných údajov
972/2023
0,00 € webex.digital s.r.o. Mesto Rožňava
26. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
36/2024
0,00 € Mesto Rožňava Adamant s. r. o.
26. Január 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o zabezpečovaní prevádzky systému predaja parkovného prostredníctvom SMS ,,služba SMS a P" uzatvorenej dňa 1. 10. 2017
970/2023
0,00 € Mediatex s.r.o. Mesto Rožňava
26. Január 2024
Nájomná zmluva
971/2023
236,28 € Mesto Rožňava Zuzana Kalászová
26. Január 2024
Nájomná zmluva
38/2024
61,28 € Mesto Rožňava Jaroslav Kamenský
26. Január 2024
Nájomná zmluva
39/2024
103,00 € Mesto Rožňava Ladislav Szilágyi
26. Január 2024
Kúpna zmluva
40/2024
6 136,50 € Mesto Rožňava Slavomír Blahuta
26. Január 2024
Kúpna zmluva
41/2024
19 180,52 € Mesto Rožňava Dominika Tutková
26. Január 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
42/2024
146,00 € Mesto Rožňava Ján Halaj
26. Január 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
43/2024
51,00 € Mesto Rožňava Telovýchovná jednota ELÁN
26. Január 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
44/2024
25,00 € Mesto Rožňava Ing. Anna Hlaváčová
25. Január 2024
Darovacia zmluva na samostatne stojacu prenosnú garáž
967/2023
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Mesto Rožňava