Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Zmluva o dielo
988/2023
1 800,00 € Ing. Lukáš Koska Mesto Rožňava
19. Február 2024
Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti Dohody o zvýšení kvalifikácie uzavretej dňa 26.09.2023
83/2024
0,00 € Mesto Rožňava Roland Lázár
8. Február 2024
Nájomná zmluva
78/2024
167,30 € Mesto Rožňava Mgr. Renáta Csavnická
16. Február 2024
Nájomná zmluva
985/2023
125,00 € Mesto Rožňava Rastislav Peti
16. Február 2024
Nájomná zmluva
986/2023
96,21 € Mesto Rožňava Štefan Černický
16. Február 2024
Nájomná zmluva
81/2024
53,00 € Mesto Rožňava Darina Rézművesová
16. Február 2024
Zámenná zmluva
82/2024
229,00 € Mesto Rožňava Tibor Gyenes
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku neštátnych škôl a školských zariadení
987/2023
112 415,03 € Mesto Rožňava Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava
15. Február 2024
Kúpna zmluva
80/2024
0,00 € BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. Mesto Rožňava
13. Február 2024
Nájomná zmluva
79/2024
12,83 € Mesto Rožňava Marian Ferko
8. Február 2024
Zmluva o dielo
72/2024
14 800,00 € Ing. arch. Ján Rusnák PRO-POLY Mesto Rožňava
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku neštátnych školských zariadení
983/2023
168 026,00 € Mesto Rožňava Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor ROŽŇAVA
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku neštátnych školských zariadení
984/2023
228 225,00 € Mesto Rožňava Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na SLOVENSKU v Rožňave
8. Február 2024
Nájomná zmluva
74/2024
54,05 € Mesto Rožňava Tibor Landori
8. Február 2024
Nájomná zmluva
75/2024
69,00 € Mesto Rožňava Alžbeta Rézművesová
8. Február 2024
Nájomná zmluva
77/2024
58,00 € Mesto Rožňava Diana Boldiová
8. Február 2024
Nájomná zmluva
76/2024
54,00 € Mesto Rožňava Judita Kosznová
6. Február 2024
Nájomná zmluva
63/2024
100,00 € Mesto Rožňava Miroslav Krúzs
7. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2024
71/2024
0,00 € Banícke múzeum v Rožňave Mesto Rožňava
6. Február 2024
Kúpna zmluva
61/2024
225,00 € Mesto Rožňava Slavomír Ďurán