Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2024
Nájomná zmluva
77/2024
58,00 € Mesto Rožňava Diana Boldiová
8. Február 2024
Nájomná zmluva
76/2024
54,00 € Mesto Rožňava Judita Kosznová
6. Február 2024
Nájomná zmluva
63/2024
100,00 € Mesto Rožňava Miroslav Krúzs
7. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2024
71/2024
0,00 € Banícke múzeum v Rožňave Mesto Rožňava
6. Február 2024
Kúpna zmluva
61/2024
225,00 € Mesto Rožňava Slavomír Ďurán
6. Február 2024
Nájomná zmluva
64/2024
105,00 € Mesto Rožňava Marián Pavelka
6. Február 2024
Nájomná zmluva
62/2024
113,00 € Mesto Rožňava Zdenka Ferková
6. Február 2024
Nájomná zmluva
981/2023
131,01 € Mesto Rožňava Etela Boldiová
6. Február 2024
Nájomná zmluva
65/2024
79,00 € Mesto Rožňava Kristína Lovašová
6. Február 2024
Nájomná zmluva
66/2024
85,00 € Mesto Rožňava Sabína Gažiková
6. Február 2024
Nájomná zmluva
67/2024
50,00 € Mesto Rožňava Samuel Gulkás
6. Február 2024
Kúpna zmluva
68/2024
850,18 € Mesto Rožňava Ing. Tímea Bodnár
6. Február 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
69/2024
165,00 € Mesto Rožňava REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA
6. Február 2024
Zmluva o dielo
70/2024
9 784,80 € Bittner print s.r.o. Mesto Rožňava
1. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
973/2023
0,00 € Slovenské národné múzeum Mesto Rožňava
1. Február 2024
Nájomná zmluva
50/2024
70,45 € Mesto Rožňava Ružena Rézművesová
1. Február 2024
Nájomná zmluva
51/2024
153,72 € Mesto Rožňava Miroslav Murín
1. Február 2024
Nájomná zmluva
52/2024
237,51 € Mesto Rožňava Mgr. Bc. Lea Slavkovská
1. Február 2024
Nájomná zmluva
53/2024
182,95 € Mesto Rožňava Angelika Mariňáková
1. Február 2024
Nájomná zmluva
54/2024
94,00 € Mesto Rožňava Zoltán Ónodi