Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Marec 2023
DOHODA č. 2112922023 o množstvovom zbere odpadu
22/2023
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Štefan Rybár
28. Február 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
21/2023
1 260,00 € AV Audit, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 020/2023
020/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Cmorejová Jarmila
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 026/2023
026/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Lorinc Marek
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 029/2023
029/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Veinper Marián
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 030/2023
030/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Milčák Marián
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 031/2023
031/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Hromjaková Ľudmila
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 032/2023
032/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Hromjaková Ľudmila
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 034/2023
034/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Macejková Marta
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 035/2023
035/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Želinská Lucia
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 036/2023
036/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Koperdák František
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 037/2023
037/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Koperdák František
22. Február 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
09/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Poľovnícke združenie Spišské Vlachy
21. Február 2023
Dohoda číslo: 23/44/054/70 o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu „Prax pre mladých“
20/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišské Vlachy
16. Február 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
06/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Rodičovské združenie ROSA pri ZŠ
16. Február 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
07/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia
16. Február 2023
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260660C/2023
19/2023
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Mesto Spišské Vlachy
16. Február 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
08/2023
50,00 € Mesto Spišské Vlachy Dušan Schwarcz
15. Február 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
05/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Základná organizácia Spišské Vlachy č. 5
8. Február 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu 04/2023
04/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Výbor spoločenstva rodičov pri ZŠ sv. J. Krstiteľa