Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 052/2023
052/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Dzurillová Slávka
8. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 053/2022
053/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Dzurillová Slávka
7. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 018/2023
018/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Bigošová Anna
7. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 027/2023
027/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Kožárová Vladimíra
7. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 028/2023
028/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Kožárová Vladimíra
7. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 033/2023
033/2023
67,00 € Mesto Spišské Vlachy Rácz Štefan
7. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 038/2023
038/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Neupauerová Margita
7. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 039/2023
039/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Bonková Eva
7. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 040/2023
040/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Polák Jozef
7. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 041/2023
041/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Deptová Júlia
7. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 042/2023
042/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Zahradníková Mária
3. Marec 2023
DOHODA č. 2112922023 o množstvovom zbere odpadu
22/2023
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Štefan Rybár
28. Február 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
21/2023
1 260,00 € AV Audit, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 020/2023
020/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Cmorejová Jarmila
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 026/2023
026/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Lorinc Marek
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 029/2023
029/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Veinper Marián
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 030/2023
030/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Milčák Marián
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 031/2023
031/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Hromjaková Ľudmila
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 032/2023
032/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Hromjaková Ľudmila
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 034/2023
034/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Macejková Marta