Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2022
ROČNÁ ZMLUVA O ZBERE, ODVOZE, ZNEŠKODŇOVANÍ KOMUNÁLNEHO ODPADU A VÝKONU INÝCH ČINNOSTÍ Č. 15/2023
128/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
27. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 328/2022
328/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Vanacký Jozef
27. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 329/2022
329/2022
67,00 € Mesto Spišské Vlachy Vanacký Jozef
27. December 2022
Zmluva č. 06/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
123/2022
700,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišské Vlachy
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 305/2022
305/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy PeadDr. Rabatin Rudolf
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 306/2022
306/2022
68,00 € Mesto Spišské Vlachy PeadDr. Rabatin Rudolf
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 307/2022
307/2022
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Guoth Eduard
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 308/2022
308/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Tindira Jozef
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 309/2022
309/2022
102,00 € Mesto Spišské Vlachy Tindira Jozef
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 310/2022
310/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Šofranková Jarmila
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 311/2022
311/2022
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Puhalla Jaroslav
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 312/2022
312/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Repaská Oľga
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 313/2022
313/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Škerlik Ján
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 314/2022
314/2022
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Piatnicová Mária
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 315/2022
315/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Piatnicová Mária
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 316/2022
316/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Bobko Peter
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 317/2022
317/2022
14,00 € Mesto Spišské Vlachy Madejová Eva
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 318/2022
318/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Kačina Štefan
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 319/2022
319/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Kačinová Štefánia
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 320/2022
320/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Kačinová Štefánia