Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 015/2023
015/2023
100,00 € Mesto Spišské Vlachy Nováková Anna
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 016/2023
016/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Pavľaková Marta
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 017/2023
017/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Čurillová Lýdia
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 019/2023
019/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Hudák Peter
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 021/2023
021/2023
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Farkašová Alena
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 022/2023
022/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Farkašová Alena
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 023/2023
023/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Zahuranec Stanislav
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 024/2023
024/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Kiseľ František
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 025/2023
025/2023
14,00 € Mesto Spišské Vlachy Kiseľ František
25. Január 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
02/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Galmus turisticko lyžiarsky klub Spišské Vlachy
25. Január 2023
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ
06/2023
0,00 € Obec Slatvina Mesto Spišské Vlachy
25. Január 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBR9
08/2023
156 064,42 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Spišské Vlachy
25. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia
09/2023
344 946,00 € Mesto Spišské Vlachy Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
25. Január 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
10/2023
50,00 € Anton Fuchs Mesto Spišské Vlachy
19. Január 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
01/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy
19. Január 2023
Poistná zmluva
04/2023
95,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Spišské Vlachy
19. Január 2023
Poistná zmluva
05/2023
40,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Spišské Vlachy
18. Január 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu č. 19/2022 zo dňa 07.11.2022
01/2023
0,00 € Mesto Spišské Vlachy základná škola
11. Január 2023
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 12/2021 zo dňa 28.04.2021
03/2023
1 293 750,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Spišské Vlachy
10. Január 2023
Zmluva o bežnom účte
01/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Spišské Vlachy