Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 278/2022
278/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kunová Mária
10. November 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov Mestského úradu
21/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Kresťanskodemokratický klub Spišská Nová Ves
10. November 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-KE-VO-347/2022
114/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Spišské Vlachy
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 264/2022
264/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Novysedláková Erika
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 268/2022
268/2022
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Kollár Peter
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 269/2022
269/2022
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Kiferová Vlasta
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 270/2022
270/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Daniš Ladislav
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 271/2022
271/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Bačová Mária
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 272/2022
272/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Gavinová Tomajková Elena
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 273/2022
273/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Gavinová Tomajková Elena
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 274/2022
274/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kollárová Alžbeta
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 276/2022
276/2022
50,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Tkáčová Alžbeta
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 277/2022
277/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Zabielný František
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 279/2022
279/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Korabská Mária
8. November 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
19/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná škola
8. November 2022
Zmluva č. 05/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
108/2022
610,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišské Vlachy
8. November 2022
Zmluva č. 02/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
109/2022
1 167,36 € PRO VITAE, n.o. Mesto Spišské Vlachy
8. November 2022
Zmluva č. 03/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
110/2022
2 400,00 € PRO VITAE, n.o. Mesto Spišské Vlachy
8. November 2022
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ
113/2022
6,50 € Mesto Spišské Vlachy Mesto Krompachy
8. November 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 4/2012-POH
111/2022
17,35 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy