Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Dodatok č. 26 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 32/2017 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 02.11.2017, v znení Dodatku č. 25 zo dňa 28.11.2023
CRZ/218/2024
0,00 € Mesto Trebišov Slávka Krištofová
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/223/2024
375,00 € Obec Luhyňa Mesto Trebišov
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/222/2024
75,00 € Mesto Sečovce Mesto Trebišov
29. Február 2024
Dodatok č. 21 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 68/2022 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 07.06.2022, v znení Dodatku č. 20 zo dňa 29.01.2024
CRZ/221/2024
0,00 € Mesto Trebišov Michal Zajdel
29. Február 2024
Dodatok č. 52 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 44/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov zo dňa 23.01.2019, v znení Dodatku č. 51 zo dňa 29.01.2024
CRZ/220/2024
0,00 € Mesto Trebišov Miroslav Ostrožovič
29. Február 2024
Dodatok č. 32 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 56/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 20.11.2019, v znení Dodatku č. 31 zo dňa 29.01.2024
CRZ/219/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Groško
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/224/2024
156,00 € Obec Stanča Mesto Trebišov
27. Február 2024
Zmluva o nájme
CRZ/136/2024
0,00 € Mesto Trebišov Obecný futbalový klub Vojčice
27. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
CRZ/137/2024
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Trebišov
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/138/2024
0,00 € Mesto Trebišov Pavel Benedek
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/139/2024
0,00 € Mesto Trebišov Juraj Bančanský
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/140/2024
0,00 € Mesto Trebišov Matúš Tomčík
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/141/2024
0,00 € Mesto Trebišov Peter Kandráč
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/142/2024
0,00 € Mesto Trebišov Milan Viňaš
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/143/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ing. Dušan Grajcár
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/144/2024
0,00 € Mesto Trebišov Miroslav Hojdan
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/149/2024
0,00 € Mesto Trebišov PaedDr.Dáša Sabolová
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/148/2024
0,00 € Mesto Trebišov Juraj Bančanský
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/147/2024
0,00 € Mesto Trebišov Denis Molitoris
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/146/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Vernus