Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2024
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
CRZ/304/2024
0,00 € Mesto Trebišov Obec Lastovce
14. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIX9 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v meste Trebišov
CRZ/305/2024
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Trebišov
12. Marec 2024
Zmluva o nájme
CRZ/302/2024
180,00 € Mesto Trebišov Obecný futbalový klub Vojčice
10. Marec 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
CRZ/297/2024
0,00 € Mesto Trebišov Kolégium sv. Gorazda n.o.
10. Marec 2024
Zmluva o udelení sublicencie
CRZ/298/2024
0,00 € Mesto Trebišov Kolégium sv. Gorazda n.o.
10. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
CRZ/299/2024
0,00 € Mesto Trebišov Kolégium sv. Gorazda n.o.
10. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
CRZ/300/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Mesto Trebišov
10. Marec 2024
Učebná zmluva č. 001/2023/UZ/
CRZ/301/2024
0,00 € Mesto Trebišov Stanislava Bachanová
8. Marec 2024
Zmluva o nájme
CRZ/296/2024
240,00 € Mesto Trebišov Obecný futbalový klub Vojčice
6. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
CRZ/294/2024
0,00 € Ing. Martin Ferianc Mesto Trebišov
6. Marec 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla
CRZ/295/2024
0,00 € Trebišovská energetická s.r.o. Mesto Trebišov
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/225/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jana Čonková
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/226/2024
0,00 € Mesto Trebišov Michaela Uhrinová
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/227/2024
0,00 € Mesto Trebišov Zuzana Fazekašová
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/228/2024
0,00 € Mesto Trebišov Michaela Gdovinová
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/232/2024
0,00 € Mesto Trebišov Antónia Kračinovská
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/231/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Boberský
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/230/2024
0,00 € Mesto Trebišov Tomáš Guláš
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/229/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jitka Majerčíková
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/233/2024
0,00 € Mesto Trebišov Simona Macáková