Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2024
Dodatok č. 27 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 31/2017 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 30.08.2017, v znení Dodatku č. 26 zo dňa 18.12.2023
CRZ/317/2024
0,00 € Mesto Trebišov Viera Hvozdíková
30. Marec 2024
Dodatok č. 33 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 56/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 20.11.2019, v znení Dodatku č. 32 zo dňa 27.02.2024
CRZ/318/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Groško
30. Marec 2024
Dodatok č. 53 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 44/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov zo dňa 23.01.2019, v znení Dodatku č. 52 zo dňa 27.02.2024
CRZ/319/2024
0,00 € Mesto Trebišov Miroslav Ostrožovič
30. Marec 2024
Dodatok č. 22 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 68/2022 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 07.06.2022, v znení Dodatku č. 21 zo dňa 27.02.2024
CRZ/320/2024
0,00 € Mesto Trebišov Michal Zajdel
30. Marec 2024
Poistná zmluva
CRZ/321/2024
1 810,50 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Trebišov
30. Marec 2024
Dohoda č. 24/45/054/88 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
CRZ/322/2024
24 077,52 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Mesto Trebišov
30. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/323/2024
225,00 € Obec Košický Klečenov Mesto Trebišov
30. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/324/2024
50,00 € Obec Dúbravka Mesto Trebišov
30. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/325/2024
825,00 € Obec Nižný Žipov Mesto Trebišov
30. Marec 2024
Hromadná licenčná zmluva
CRZ/326/2024
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Trebišov
30. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o prenájme parkovacieho miesta
CRZ/327/2024
0,00 € Mesto Trebišov Henrich Sűč
30. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/328/2024
0,00 € Mesto Trebišov Mirón Harahus
30. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/329/2024
0,00 € Mesto Trebišov Kristína Tekeľová
28. Marec 2024
Nájomná zmluva
CRZ/313/2024
0,00 € Mesto Trebišov BuboKLIMA, s.r.o.
28. Marec 2024
Nájomná zmluva
CRZ/314/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ing. Bc. Juraj Lenhardt, M.A.
25. Marec 2024
Zmluva o nájme
CRZ/312/2024
180,00 € Mesto Trebišov Obecný futbalový klub Vojčice
20. Marec 2024
Zmluva č. 1/2024/SOC o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
CRZ/307/2024
1 200,00 € Mesto Trebišov ReSocia, n.o.
20. Marec 2024
Zmluva č. 2/2024/SOC o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
CRZ/308/2024
4 800,00 € Mesto Trebišov Domov dôchodcov TEREZA n.o.
20. Marec 2024
Zmluva o prenájme parkovacieho miesta
CRZ/309/2024
0,00 € Mesto Trebišov Miroslav Lenko
20. Marec 2024
Zmluva č. 1/2024 o úhrade nákladov spojených s prevádzkou volebných miestností pri dočasnom užívaní priestorov a technického vybavenia
CRZ/310/2024
181,27 € Košický samosprávny kraj Mesto Trebišov