Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/277/2024
0,00 € Mesto Trebišov Valéria Anďalová
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/276/2024
0,00 € Mesto Trebišov Patrik Póša
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/280/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Moravič
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/281/2024
0,00 € Mesto Trebišov Mgr. Katarína Meždejová
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/282/2024
0,00 € Mesto Trebišov Rudolf Mihalovič
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/283/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ing. Martina Jacková
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/285/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ján Potoma
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/284/2024
0,00 € Mesto Trebišov Martina Vaľová
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/286/2024
0,00 € Mesto Trebišov Marianna Gibová
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/287/2024
0,00 € Mesto Trebišov PhDr. Mária Poláková
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/288/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ivana Jankovičová
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/289/2024
0,00 € Mesto Trebišov Dávid Gajić
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/290/2024
0,00 € Mesto Trebišov Monika Balážová
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/293/2024
0,00 € Mesto Trebišov Petra Seligová
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/292/2024
0,00 € Mesto Trebišov Helena Smetanková
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/291/2024
0,00 € Mesto Trebišov Lucia Macošková
29. Február 2024
Dodatok č. 15 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 60/2020 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 03.08.2020, v znení Dodatku č. 14 zo dňa 28.11.2023
CRZ/214/2024
0,00 € Mesto Trebišov Štefan Iván
29. Február 2024
Dodatok č. 18 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 55/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 20.11.2019, v znení Dodatku č. 17 zo dňa 29.10.2024
CRZ/215/2024
0,00 € Mesto Trebišov Milan Domaracký
29. Február 2024
Dodatok č. 20 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 50/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 01.08.2019, v znení Dodatku č. 19 zo dňa 28.11.2023
CRZ/216/2024
0,00 € Mesto Trebišov Mária Zajdelová
29. Február 2024
Dodatok č. 21 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 43/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 18.01.2019, v znení Dodatku č. 20 zo dňa 28.11.2023
CRZ/217/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ľubomír Tóth