Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Zmluva o usporiadaní divadelného vystúpenia
INE_049/2024
4 438,72 € Lakefood s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_047/2024
600,00 € Divadelné centrum, občianske združenie Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_036/2024
500,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Pitoňáková Iveta
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_051/2024
462,50 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Občianske združenie hviezdica
16. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
INE_052/2024
0,00 € Slovenské elektrárne - energetické služby, s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_046/2024
500,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Ambrózy Kamila, Mgr.
13. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_045/2024
75,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Bakoš Štefan
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_039/2024
200,00 € BABADLO, n. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny King Shaolin
INE_040/2024
2 000,00 € NEFFE Production s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva
INE_041/2024
269,34 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
INE_044/2024
0,00 € 42357853 Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
INE_043/2024
0,00 € 33593248 Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Apríl 2024
Zmluva uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2) zákona č. 513/1991 Zb.
INE_042/2024
0,00 € 500 Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
10. Apríl 2024
Poskytovanie platobných služieb
INE_038/2024
0,00 € Besteron a. s. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
INE_037/2024
100,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves KDH
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_035/2024
600,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Smoradová Dana
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_034/2024
500,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Prachnárová Martina, Mgr.
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
INE_031/2024
100,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves KDH
7. Marec 2024
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
INE_028/2024
4 895,25 € Divadlo komédie Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
7. Marec 2024
Zmluva o spoluorganizovaní programu
INE_027/2024
3 454,62 € Mgr. Lucia Zimanyiová - Mačka strakatá Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves