Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2023
Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie
Ine 1/2015
0,00 € Magic Box Slovakia, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie
Iné 1/2011
0,00 € Forum Film Slovakia, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie
Iné 1/2010
0,00 € Film Europe, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Rámcová zmluva o prenájme rozmnoženiny audiovizuálneho diela za účelom audiovizuálneho predstavenia
Iné 1/2008
0,00 € Denisa Biermannová - Garfield Film Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie
Iné 1/2005
0,00 € Continental film, s. r. o Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o poskytovaní podlicencie na verejné prevádzkovanie kinematografických diel zo záznamu
Iné 7/2006
0,00 € CinemArt SK, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov a sublicenčná k ich užívaniu
Iné 1/2012
0,00 € BONTONFILM a. s. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o požičiavaní kópií audiovizuálnych diel pre účely verejného púremietania
Iné 2/2012
0,00 € Filmtopia, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
Iné 1/2000
0,00 € Asociácia slovenských filmových klubov Mestské kultúrne centrum
12. Október 2023
Zmluva o používaní služieb
INE_051/2023
2 283,84 € ENMON APP s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Október 2023
Zmluva o spolupráci
INE_108/2023
800,00 € Štátna filharmónia Košice Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Október 2023
Zmluva o spolupráci
INE_110/2023
0,00 € LECA Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Október 2023
Zmluva o dielo
ZOD_109/2023
17 600,09 € TZB - komplet, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
12. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_111/2023
600,00 € Bajtošová Zuzana Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Október 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
INE_112/2023
0,00 € Asociácia slovenských filmových klubov Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Október 2023
Zmluva o požičiavaní kópií audiovizuálnych diel pre účely verejného premietania
INE_113/2023
0,00 € Filmtopia s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
11. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci - predstavenie Pacho
INE_042/2023
6 900,00 € Divadlo Mystik, s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
11. Október 2023
Zmluva o nájme NP_Koncertná sieň
NZ_032/2023
600,00 € Mitríková Katarína Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
11. Október 2023
Zmluva o nájme NP_DK Mier
NZ_043/2023
440,00 € OĽANO,NOVA,Kresťanská únia,ZMENA ZDOLA Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
11. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_049/2023
600,00 € Jasečková Mária, Ing. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves