Centrálny register zmlúv

Obec Bodíky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 230559 08U02
Dodatok č. 1 k zmluve č. 230559 08U02
0,00 € Environmentálny fond Obec Bodíky
8. Júl 2024
Zmluva č. 240004 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou úveru
240004 08U02
110 957,77 € Environmentálny fond Obec Bodíky
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
2024/OBC/R/S/DS/0013
1 050,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Bodíky
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/464
5 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Bodíky
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
3240050
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bodíky
21. Február 2024
Zmluva o dielo
0124
442 719,35 € GSP - STAV, s. r. o. Obec Bodíky
17. Január 2024
Zmluva o poskytovaní externého manažmentu
160124
0,00 € Regis s. r. o. Obec Bodíky
29. December 2023
Zmluva č. 230559 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
230559 08U02
362 600,00 € Environmentálny fond Obec Bodíky
22. December 2023
Zmluva o bežnom účte na dotácie
21122023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. Obec Bodíky
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23-120-02129
0,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Obec Bodíky
24. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
241123
0,00 € PROGRANT, s. r. o. Obec Bodíky
24. November 2023
Dodatok k Rámcovej zmluve č. 8/2002
231124
0,00 € GULÁZSI s.r.o. Obec Bodíky
3. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
3112023
0,00 € N.M. - Audit, spol. s r.o. Obec Bodíky
11. Október 2023
Dodatok -Zmluva o dielo : ÚP
Dodatok 11102023
0,00 € Ing. arch. Janka Privalincová Obec Bodíky
11. Október 2023
Dodatok 2 - Zmluva o dielo : ÚP
Dodatok 2
0,00 € Ing. arch. Janka Privalincová Obec Bodíky
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
30/CKF/2023
2 800,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Bodíky
21. September 2023
Dodatok zo dňa 06.09.2023
Dodatok k Rámcovej zmluve č. 8/2002
0,00 € GULÁZSI s.r.o. Obec Bodíky
19. September 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/OBC/P/F/DS/0523
10 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Bodíky
26. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP - Z302091DBI9-91-108
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Bodíky
17. August 2023
Zmluva o vytvorení webstránky a o poskytovaní domenových a webhostingových služieb
MC09082023-001
0,00 € webex.digital s.r.o. Obec Bodíky