Centrálny register zmlúv

Obec Maršová - Rašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Maršová-Rašov
214
600,00 € Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia Maršová-Rašov Obec Maršová - Rašov
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Maršová-Rašov
213
100,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Obec Maršová - Rašov
11. Apríl 2024
Darovacia zmluva
212
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Maršová - Rašov
10. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu
211
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Obec Maršová - Rašov
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Maršová-Rašov
208
6 500,00 € ŠK Družstevník Rašov Obec Maršová - Rašov
3. Apríl 2024
Poistná zmluva č. 2409474814
209
2 822,64 € Generali poisťovňa Obec Maršová - Rašov
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Maršová-Rašov
210
600,00 € Jednota dôchodcov Slovenska, Základná organizácia Maršová-Rašov Obec Maršová - Rašov
22. Marec 2024
Zmluva č. 323 0485 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
207
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Obec Maršová - Rašov
11. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
206
0,00 € Natur-pack, a.s. Obec Maršová - Rašov
5. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Maršová-Rašov
205
1 400,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Maršová-Rašov Obec Maršová - Rašov
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Maršová-Rašov
204
600,00 € Stolnotenisový oddiel Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
184
0,00 € Oľga Dodeková Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
185
0,00 € Belúchová Jana Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
186
0,00 € Anna Koláriková Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
187
0,00 € Monika Kucharíková Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
188
0,00 € Mária Papučíková Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
189
0,00 € Pavol Kadáček Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
190
0,00 € Mária Haššanová Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
191
0,00 € Miroslav Minárik Obec Maršová - Rašov
5. Január 2024
Nájomná zmluva k bytu
192
0,00 € Jiří Hubka Obec Maršová - Rašov