Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.B/2023/ZZ/0101
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 171/2022/SOŠETt)
0,00 € Servis elektro zdvíhacie zariadenia s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
2. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/140/2023
Zmluva č. 25/2023/SOŠETt
265,00 € Slovenská softballová asociácia Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
2. Február 2023
Mandátna zmluva
Zmluva č. 26/2023/SOŠETt
8 880,00 € BEVVA s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
20. Január 2023
Zmluva o ubytovaní č. 2/962/2023
Zmluva č. 15/2023/SOŠETt
50,00 € Tokarčík Alexander, Ing. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
20. Január 2023
Zmluva o ubytovaní č. 4/962/2023
Zmluva č. 16/2023/SOŠETt
137,00 € Lietava Vladimír Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
20. Január 2023
Zmluva o ubytovaní č. 3/962/2023
Zmluva č. 17/2023/SOŠETt
50,00 € Čambál František, Mgr. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
23. Január 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní č. 59/962/2022
Zmluva č. 19/2023/SOŠETt
73,00 € Veresová Barbora Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve č.28/962/2022
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 72/2022/SOŠETt)
0,00 € Trnavská univerzita v Trnave Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve č.28/962/2022
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 72/2022/SOŠETt)
0,00 € Trnavská univerzita v Trnave Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve č.28/962/2022
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 72/2022/SOŠETt)
0,00 € Trnavská univerzita v Trnave Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
27. Január 2023
Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 5/140/2023
Zmluva č. 22/2023/SOŠETt
742,00 € Baseballový klub Angels Trnava Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
24. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov priestorov č. 4/140/2023
Zmluva č. 20/2023/SOŠETt
368,00 € Kostetskyi Oleksii Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
24. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/140/2023
Zmluva č. 21/2023/SOŠETt
34,50 € Bohdan Nick Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
23. Január 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E Cena tepelnej
Zmluva č. 18/2023/SOŠETt
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
18. Január 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Zmluva č. 14/2023/SOŠETt
0,00 € Mesto Trnava Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
18. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č.29/962/2022
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 80/2022/SOŠETt)
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
17. Január 2023
Rámcová zmluva o inzercii č. 391230016
Zmluva č. 12/2023/SOŠETt
2 220,00 € REGIONPRESS, s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
17. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 46/140/2022
Zmluva č. 13/2023/SOŠETt
151 541,76 € VUJE, a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
13. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/140/2023
Zmluva č. 11/2023/SOŠETt
594,00 € Výskumný ústav zváračský Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
5. Január 2023
Zmluva o ubytovaní č. 1/962/2023
Zmluva č. 6/2023/SOŠETt
184,00 € Michálek Ján, Mgr. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1