Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2023
Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 12/140/2023
Zmluva č. 42/2023/SOŠETt
0,00 € BRAVE s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
27. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 53/962/2022
Zmluva č. 40/2023/SOŠETt
75,00 € Bondová Lucia Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
22. Február 2023
Zmluva o ubytovaní č. 7/962/2023
Zmluva č. 39/2023/SOŠETt
75,00 € Šuhajová Laura Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
22. Február 2023
Zverejnenie majetku do správy
Zmluva č. 38/2023/SOŠETt
73,70 € Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
20. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/140/2023
Zmluva č. 37/2023/SOŠETt
276,00 € Zwiržinová Viera Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
17. Február 2023
Zmluva o ubytovaní č. 6/962/2023
Zmluva č. 36/2023/SOŠETt
137,00 € Hučková Dobšovičová Cecília Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
17. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.11/140/2023
Zmluva č. 35/2023/SOŠETt
241,50 € Boldiš Martin Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
14. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.7/140/2023
Zmluva č. 32/2023/SOŠETt
0,00 € VUJE, a. s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
14. Február 2023
Zmluva o refakturácii nákladov za dodané teplo č.8/140/2023
Zmluva č. 33/2023/SOŠETt
0,00 € VUJE, a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
14. Február 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní č. 55/962/2022
Zmluva č. 34/2023/SOŠETt
137,00 € Lopatka Martin Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
10. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva č. 30/2023/SOŠETt
900,00 € JUNIOR-ŠPORT, s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
10. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.9/140/2023
Zmluva č. 31/2023/SOŠETt
594,00 € Výskumný ústav zváračský Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
8. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.10/140/2023
Zmluva č. 29/2023/SOŠETt
34,50 € Boldiš Martin Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
7. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.31/140/2022
Zmluva č. 28/2023/SOŠETt
0,00 € Neštický Marek Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
6. Február 2023
Zmluva o ubytovaní č.5/962/2023
Zmluva č. 27/2023/SOŠETt
168,02 € EURO-ŠTUKONZ a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
2. Február 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č.SZ2023/BA 1014
Zmluva č. 23/2023/SOŠETt
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
2. Február 2023
Dohoda o užívaní priestorov
Zmluva č. 24/2023/SOŠETt
0,00 € Trnavský samosprávný kraj Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
2. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.B/2023/ZZ/0101
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 171/2022/SOŠETt)
0,00 € Servis elektro zdvíhacie zariadenia s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
2. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/140/2023
Zmluva č. 25/2023/SOŠETt
265,00 € Slovenská softballová asociácia Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
2. Február 2023
Mandátna zmluva
Zmluva č. 26/2023/SOŠETt
8 880,00 € BEVVA s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1