Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 43/140/2022
Zmluva č. 7/2023/SOŠETt
552,00 € Golis Marián Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
5. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 38/140/2022
Zmluva č. 8/2023/SOŠETt
105,17 € Pierre Baguette s. r. o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
5. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 39/140/2022
Zmluva č. 9/2023/SOŠETt
10 227,96 € Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
5. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.42/140/2022
Zmluva č. 10/2023/SOŠETt
56,67 € Dallmayr Vending & Office k. s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
4. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/140/2023
Zmluva č. 3/2023/SOŠETt
299,00 € Bilčík Alexander Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
4. Január 2023
Zmluva o dodávke plynu č.P0443-2022
Zmluva č. 4/2023/SOŠETt
0,00 € MAGNA Energia a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
4. Január 2023
Zmluva o dodávke elektriny č.1310-2022
Zmluva č. 5/2023/SOŠETt
0,00 € MAGNA Energia a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
3. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových rpeistorov č. 44/140/2022
Zmluva č. 2/2023/SOŠETt
184,00 € Kostetskyi Oleksii Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
3. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/140/2022
Zmluva č. 1/2023/SOŠETt
264,50 € Tenisový klub OZ Slávia Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
22. December 2022
Zmluva o ubytovaní č. 79/962/2022
Zmluva č. 168/2022/SOŠETt
361,90 € EURO-ŠTUKONZ a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
19. December 2022
Zmluva o ubytovaní č. 71/962/2022
Zmluva č. 161/2022/SOŠETt
137,00 € Dancák Jozef, Ing. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
19. December 2022
Zmluva o ubytovaní č. 72/962/2022
Zmluva č. 159/2022/SOŠETt
184,00 € VF s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
19. December 2022
Zmluva o ubytovaní č. 74/962/2022
Zmluva č. 158/2022/SOŠETt
137,00 € Kuruc Peter Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
19. December 2022
Zmluva o ubytovaní č. 78/962/2022
Zmluva č. 157/2022/SOŠETt
137,00 € Dobák Ivan, Ing. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
19. December 2022
Zmluva o ubytovaní č.75/962/2022
Zmluva č. 156/2022/SOŠETt
137,00 € Bušová Ľudmila Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
19. December 2022
Zmluva o ubytovaní č.76/962/2022
Zmluva č. 155/2022/SOŠETt
137,00 € Lieskovský Jaroslav, Mgr. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
19. December 2022
Zmluva o ubytovaní č.70/962/2022
Zmluva č. 163/2022/SOŠETt
184,00 € Hanušík Václav, RNDr. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
19. December 2022
Zmluva o ubytovaní č.77/962/2022
Zmluva č. 162/2022/SOŠETt
184,00 € Klinko Vlado Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
22. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok č. 38 (Zmluva č. 19/2015/SOŠETt)
110,00 € Valentín Miroslav - MV Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
22. December 2022
Zmluva o ubytovaní č. 73/962/2022
Zmluva č. 167/2022/SOŠETt
184,00 € VUJE, a. s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1