Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č.43/962/2022
Zmluva č. 77/2023/SOŠETt
73,00 € Síleš Tomáš Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. Máj 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č. 48/962/2022
Zmluva č. 79/2023/SOŠETt
73,00 € Romšáková Natália Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. Máj 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č.39/962/2022
Zmluva č. 80/2023/SOŠETt
75,00 € Strmenská Anna Klára Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
30. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.40/140/2023
Zmluva č. 82/2023/SOŠETt
230,00 € Miklošík Lukáš Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
30. Máj 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č.44/962/2022
Zmluva č. 83/2023/SOŠETt
73,00 € Michalíková Eva Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.39/140/2023
Zmluva č. 78/2023/SOŠETt
23,00 € SVB Olympijská 6560 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
16. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.37/140/2023
Zmluva č. 75/2023/SOŠETt
23,00 € Klub amerického futbalu Trnava BULLDOGS Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
15. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 38/140/2023
Zmluva č. 74/2023/SOŠETt
46,00 € Zwiržinová Sára Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
11. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní č.10/962/2023
Zmluva č. 73/2023/SOŠETt
158,40 € Kohár Alexander Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
10. Máj 2023
Zmluva o dielo - oprava priestorov
Zmluva č. 71/2023/SOŠETt
89 116,00 € PROVA Slovakia, spol. s r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
10. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 36/140/2023
Zmluva č. 72/2023/SOŠETt
115,00 € Laura, združenie mladých - stredisko Trnava Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
9. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.35/140/2023
Zmluva č. 70/2023/SOŠETt
690,00 € Kostetskyi Oleksii Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
2. Máj 2023
Zmluva o refakturácii nákladov za dodané teplo č.32/140/2023
Zmluva č. 69/2023/SOŠETt
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
2. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.31/140/2023
Zmluva č. 68/2023/SOŠETt
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
2. Máj 2023
Dohoda o užívaní priestorov č. 30/140/2023
Zmluva č. 67/2023/SOŠETt
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
28. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní č. 9/962/2023
Zmluva č. 64/2023/SOŠETt
137,00 € Drmolková Iveta Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
28. Apríl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 64/962/2022
Zmluva č. 65/2023/SOŠETt
73,00 € Vojteková Júlia Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
28. Apríl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 56/962/2022
Zmluva č. 66/2023/SOŠETt
73,00 € Sedláková Petra Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
27. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.21/140/2023
Zmluva č. 63/2023/SOŠETt
0,00 € IN IDEAS, s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
24. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 34/140/2023
Zmluva č. 62/2023/SOŠETt
92,00 € Zwiržinová Sára Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1