Centrálny register zmlúv

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/21
100,00 € Akad. soch. Imrich Svitana Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/22
100,00 € František Žoldák Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/23
100,00 € Akad. soch. Otto Korkoš Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/24
100,00 € Ivan Bobula Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/25
100,00 € Mgr. art. Anna Fedáková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. Apríl 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/15
50,00 € PaedDr. Štefan Šimko Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi