Centrálny register zmlúv

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/32
120,00 € PaedDr. Michal Smetanka Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Júl 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/31
110,00 € Bc. Zuzana Suržinová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
23. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-540-03997
ZoPD 2022/05
7 785,00 € Fond na podporu umenia Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Jún 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
ZVYP 2022/04
0,00 € Oravská galéria Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Jún 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/30
250,00 € Xénia Jarová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Jún 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/29
100,00 € MgA. Klára Eyal Králová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
3. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva
LZ 2022/13
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/02
0,00 € Banícke múzeum v Rožňave Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/03
0,00 € Krajská galéria v Prešove Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
27. Máj 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/28
150,00 € PhDr. Edita Vološčuková, PhD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Máj 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/27
400,00 € Grzegorz Palus Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
11. Máj 2022
Hromadná licenčná zmluva
LZ 2022/12
37,80 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Máj 2022
Komisionárska zmluva
KZ 2022/03
30,00 € Daniela Čarná Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Máj 2022
Komisionárska zmluva
KZ 2022/04
229,50 € ARTINBOX, s.r.o. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Máj 2022
Komisionárska zmluva
KZ 2022/05
100,00 € PaedDr. Rudolf Rabatin Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Máj 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/26
50,00 € Ladislav Vikartovský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/16
150,00 € Rudolf Rabatin Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/17
120,00 € Ing. Emil Labaj Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/18
100,00 € Akad. mal. Zdeněk Jeřábek Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/19
100,00 € Eva Končeková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi