Centrálny register zmlúv

Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/03/10114
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Babic Vladimír
26. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10115
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Ivanová Monika
26. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10116
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Grondžáková Mária
23. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10113
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Beller Ladislav
22. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10112
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Vlkolenská Jana
21. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10108
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Orlovský Tibor Ing.
21. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10109
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Pěník Peter Ing.
21. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10110
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Drozdík Ivan
21. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10111
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Gregorová Jarmila
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10104
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Legutká Gabriela
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10105
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Nemcová Eleonóra Ing.
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10106
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kredátus Igor PhDr.
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10107
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Krupa Ján
16. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10102
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Oravec Štefan
16. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10103
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Marečáková Kubíková Daša
15. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10097
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Paličková Eva
15. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10099
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Stolárová Mária Bc.
15. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10098
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Handzuš Peter
15. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10100
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Handzušová Viera
15. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10101
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Sečková Diana