Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
108/2022
10,00 € Ing. Matej Vigoda Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
22. December 2022
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
109/2022
10,00 € Ing. Michal Tomčík Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
22. December 2022
Dohoda o pridelení služobného motorového vozidla
110/2022
0,00 € Ing. Tomáš Dražil, PhD. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
22. December 2022
Dohoda o starostlivosti o služobné motorové vozidlo a vedení jeho dokumentácie
111/2022
10,00 € Ing. Matej Pisarčík Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. December 2022
Zmluva č. 1/2022 o zmene účastníkov nájomnej zmluvy
098/2022
80,00 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom V Spišskej Novej Vsi Ing. Peter Koval
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
100/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. December 2022
Zmluva o spolupráci
101/2022
0,00 € LABUDA - ASI, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. December 2022
Kúpna zmluva
102/2022
13 687,20 € DATALAN, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. December 2022
Zmluva o spolupráci
105/2022
0,00 € Bufet Poniklec, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. December 2022
Kúpna zmluva č. Z/103/2022
103/2022
8 304,52 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom V Spišskej Novej Vsi PRP, s.r.o.
20. December 2022
Kúpna zmluva č. Z/104/2022
1042022
Doplnená
4 131,00 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom V Spišskej Novej Vsi PRP, s.r.o.
30. November 2022
Kúpna zmluva
099/2022
83 866,00 € AUTOKLUB, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Nájomná zmluva č. 68/2022 o nájme poľnohospodárskych pozemkov uzatvorená v zmysle zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
081/2022
8,30 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Poľnohospodárske družstvo Hranovnica
22. November 2022
Zmluva o udelení licencie 022 - 04
091/2022
Doplnená
0,00 € Foresta SK, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Zmluva o spolupráci
092/2022
0,00 € Požičovňa Cvengi Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Kúpna zmluva č. Z/093/2022
093/2022
7 111,78 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Mária Smolenová
22. November 2022
Kúpna zmluva č. Z/094/2022
094/2022
9 425,01 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi TATRAPONK s.r.o.
22. November 2022
Kúpna zmluva č. Z/095/2022
095/2022
7 259,00 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Goodrex s.r.o.
22. November 2022
Zmluva o spolupráci
096/2022
0,00 € fi:ling, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Zmluva o partnerstve
097/2022
15 249,00 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky