Centrálny register zmlúv

Mesto Hriňová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hriňová v roku 2024
FIN_017/2024
3 500,00 € "Detský folklórny súbor Hviezdička" Mesto Hriňová
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hriňová v roku 2024
FIN_018/2024
2 000,00 € Atletická akadémia Podpoľanie Mesto Hriňová
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hriňová v roku 2024
FIN_019/2024
400,00 € Odbor klubu slovenských turistov Mesto Hriňová
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hriňová v roku 2024
FIN_020/2024
1 000,00 € Materské centrum Mravček Mesto Hriňová
14. Február 2024
Zmluva o dielo číslo: 240202
EXT_018/2024
2 100,00 € EU PROFI, s.r.o. Mesto Hriňová
14. Február 2024
Zmluva o poskynutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hriňová v roku 2024
FIN_016/2024
600,00 € Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Mesto Hriňová
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hriňová v roku 2024
FIN_014/2024
2 000,00 € Tenisový klub Hriňová Mesto Hriňová
13. Február 2024
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 11.03.2016
EXT_016/2024
0,00 € BYTES, s.r.o. Mesto Hriňová
13. Február 2024
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 18.10.2018
EXT_017/2024
0,00 € BYTES, s.r.o. Mesto Hriňová
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hriňová v roku 2024
FIN_015/2024
600,00 € Miestny odbor Matice Slovenskej Mesto Hriňová
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hriňová v roku 2024
FIN_013/2024
24 500,00 € Mestský futbalový klub SPARTAK HRIŇOVÁ Mesto Hriňová
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi Dodatok č.4 k zmluve zo 06.04.2022
EXT_015/2024
0,00 € Chesnykova Iryna Mesto Hriňová
8. Február 2024
Zmluva o postúpení práv a záväzkov zo záruk, reklamácií a opráv Multifunkčnej športovej plochy a Rolby
EXT_081/2023
0,00 € Slovenský zväz ľadového hokeja Mesto Hriňová
7. Február 2024
Komisionárska zmluva
FIN_037/2023
0,00 € Mgr. Monika Klučiarová FotoMoni Mesto Hriňová
7. Február 2024
Komisionárska zmluva
FIN_012/2024
0,00 € Stieranková Mária Mesto Hriňová
6. Február 2024
Nájomná zmluva č. 181 na prenájom hrobového miesta
CIN_277/2023
15,00 € Uhrinová Mária Mesto Hriňová
6. Február 2024
Nájomná zmluva č. 181 na prenájom hrobového miesta
CIN_278/2023
12,50 € Chvalinová Jana Mesto Hriňová
6. Február 2024
Nájomná zmluva č. 37 na prenájom hrobového miesta
CIN_279/2023
12,50 € Chvalinová Jana Mesto Hriňová
6. Február 2024
Nájomná zmluva č. 70 na prenájom hrobového miesta
CIN_280/2023
15,00 € Stieranka Štefan Mesto Hriňová
2. Február 2024
Zmluva o dielo
KUL_001/2024
400,00 € Šulek Dušan Mesto Hriňová