Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1902023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Klaudia Kubicová
11. Júl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1912023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Milan Šramo
11. Júl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1922023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ladislav Čelko
11. Júl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1932023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vlasta Fraňová
11. Júl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1942023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Anna Macúchová
7. Júl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1762023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Gabriel Slezák
7. Júl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1772023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ivana Uhríková
7. Júl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1782023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Martin Štefek
7. Júl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1792023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Marcel Gelo
7. Júl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1802023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Podhradská
7. Júl 2023
Nájomná zmluva na byt
1812023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ján Malík
22. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1722023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Miroslav Konopa
22. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1732023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mária Psotná
22. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1742023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Stanislav Gažo
22. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1752023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jana Balážová
20. Jún 2023
Dohoda o skončení podnájmu nebytových priestorov
2023 45
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Trnavská arcidiecézna charita
20. Jún 2023
Dohoda o skončení podnájmu nebytových priestorov
2023 46
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Trnavská arcidiecézna charita
19. Jún 2023
Dohoda o úhradách za dodávku vody
2023 43
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Gymnázium M.R. Štefánika
19. Jún 2023
Dohoda o úhradách za dodávku plynu
2023 44
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Gymnázium M.R. Štefánika
13. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1602023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Mária Kurjaková, PhD.