Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 774025041
2023 33
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Viliam Polák
15. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 001/2023
2023 32
0,00 € KLIMASOFT, s. r. o. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
15. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1362023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Július Sendrei
15. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1372023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vlasta Toráčová
15. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
138 2023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Katarína Kotlárová
15. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1392023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Marek Štefek
15. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1402023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Marek Černovský
15. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1412023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jozef Tuka
15. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1422023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Michal Herák
15. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1432023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Anna Rechová
11. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1162023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Terézia Mrinicová
11. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1172023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Dana Samuhelová
11. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt
1182023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Zdenka Švachová
11. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1192023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Zuzana Wolmannová
11. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1202023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Denisa Pavlechová
11. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1212023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Peter Žucha
11. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1222023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Alena Hunová
11. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1232023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Gabriela Císarová
11. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1242023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lujza Simoesová
11. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1252023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Igor Baláž