Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt
1482023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lenka Balážová
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1512023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Peter Haluza
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1522023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Alxandra Červenková
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1532023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jana Stašáková
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1542023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ján Naďo
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1552023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Tomáš Jurkovič
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1562023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Oľga Uhlíková
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1572023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Božena Garadyová
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1582023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Katarína Bileliková
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1592023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Peter Šubrt
31. Máj 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0811015142
2023 41
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Trnavská arcidiecézna charita
30. Máj 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0002025111
2023 38
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Helena Samková
30. Máj 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0811015054
2023 39
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. O.Z. Voľný čas - NMnV
30. Máj 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 010934008
2023 40
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. M+M Psychology, s.r.o.
29. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1442023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Štefan Straka
29. Máj 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1452023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. János Soregi
23. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 2089005021
2023 35
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. FDS spol. s r.o.
23. Máj 2023
Dohoda o skončení nájmu bytu
2023 36
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jozef Srnka
23. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2023 37
0,00 € GEOAUS, s.r.o. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
18. Máj 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0772205016
2023 34
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Michal Repka