Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/15/54E/1523
0,00 € Roman Lieskovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/15/54E/1561
0,00 € Tímea Farkašová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/14/54E/1360
0,00 € Štefan Bartoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
22.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/14/54E/1339
0,00 € Tibor Haris Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
22.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/16/54E/2641
0,00 € Miroslav Záhon Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
22.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/16/54E/2642
0,00 € Tomáš Lušňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/16/54E/2624
0,00 € Jana Krnčanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
22.
Jún
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/01/54E/1354
0,00 € Gorvej s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní lekárenskej starostlivosti č. 77FVZP000221
151/2021
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
22.
Jún
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/01/54E/1225
0,00 € Cronica, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/33/54E/1430
0,00 € Milan Mašlonka - EDUCATION Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/06/54E/908
0,00 € Tomáš Šulavý Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
22.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/06/54E/893
0,00 € Michal Daniš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/06/54E/898
0,00 € Augustín Nedorost Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
22.
Jún
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
21/34/054/30
0,00 € Obec Kružlov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
22.
Jún
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/31/010/13
0,00 € Obec Sútor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/25/54E/3858
0,00 € Daniel Jurčík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22.
Jún
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
21/21/054/8
355,62 € Rodinné centrum Motýlik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22.
Jún
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
23/105001/2021
40,00 € doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
22.
Jún
2021
Zmluva o spolupráci a kompenzácii nákladov
071/2021
2 620,00 € Podpolianske osvetové stredisko Národné osvetové centrum