Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
24.
November
2020
Dohoda číslo: 20/20/54E/1393 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" - Opatrenie č.3B
20/20/54E/1393
0,00 € CK SVET s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
24.
November
2020
Kúpna zmluva - Cesta I/75, k.ú. Hontianska Vrbica
1251/6153/2020
3 882,84 € Szabóová Gabriela Slovenská správa ciest, Bratislava
24.
November
2020
Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov
DDP_ZMLUVA_2020/43
0,00 € Spolok slovenských spisovateľov, občianske združenie Univerzitná knižnica v Bratislave
24.
November
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
20/33/54E/2780
0,00 € Agro Ladzany s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
24.
November
2020
D O H O D A č. 20/03/54X/17 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54 ods. 1
20/03/54X/17
43 153,02 € Mestské centrum sociálnych služieb Modra Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
24.
November
2020
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2020/003490-288
SE_ZM_SE-OU6-2020-003490-288_2020
350,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Miroslav Košč
24.
November
2020
dohoda o skončení dohody
DD_20/45/54E/1070
0,00 € Vladimír Kačo - WALTER/ART & GLASS STUDIO Trebišov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
24.
November
2020
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č.20/44/54X/55
15 027,30 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24.
November
2020
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č.20/44/54X/57
21 564,63 € Obec Prakovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24.
November
2020
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2020-ŠD-40020
TvU-2020-ŠD-40020
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Balintová Alžbeta
24.
November
2020
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2020-ŠD-59720
TvU-2020-ŠD-59720
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Černohorská Karin
24.
November
2020
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2020-ŠD-73320
TvU-2020-ŠD-73320
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Hrubovský Jakub
24.
November
2020
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2020-ŠD-6820
TvU-2020-ŠD-6820
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Lehocký Róbert
24.
November
2020
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2020-ŠD-42120
TvU-2020-ŠD-42120
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Maštalírová Terézia
24.
November
2020
Oprava elektroinštalačných rozvodov
Rámcová dohoda č. 241/Opr.elektro-rozvod/2020/PTU
21 047,67 € Miroslav Geršič Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
24.
November
2020
Dohoda o ukončení dohody
Ukoncenie 20/17/54E/3178/2020
0,00 € Suudek s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
24.
November
2020
Dohoda o ukončení dohody
Ukoncenie 20/17/54E/1058/2020
0,00 € JUHOKAMEŇ, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
24.
November
2020
Zmluva o darovaní hnuteľného majetku štátu
GRZVJS-256-2/32-2020
0,00 € Obec Baškovce Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
24.
November
2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
342/2020
280,00 € Gavalda Bellanová Jana Divadelný ústav
24.
November
2020
Dohoda č. 20/18/059/4 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/18/059/4
9 839,40 € Miroslav Chalupka -SALÓN ALOE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »