Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
23. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 250/2023
52 521,30 € Mgr. Ján Čontošfalský Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1950-Z
SPO-V01-1950-Z
19 000,00 € Miroslava Luptáková Slovenská agentúra životného prostredia
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
72184-3
258,88 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Boris Osuský
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1951-Z
SPO-V01-1951-Z
10 884,61 € Rastislav Madáč, Miroslava Madáčová Slovenská agentúra životného prostredia
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000723
140,00 € Marianum Oľga Murčová
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000719
168,00 € Marianum Elias Rida
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2100000025
170,00 € Marianum Ing. Anna Briľaková
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/4190000262
170,00 € Marianum Ing. Zuzana Klimentová
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000726
189,00 € Marianum prof., MUDr. Juraj Šteňo
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2556-Z
SPO-V01-2556-Z
14 000,00 € Jozef Pavlovič, Marta Pavlovičová Slovenská agentúra životného prostredia
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2267-Z
SPO-V01-2267-Z
6 871,08 € František Stupák, Jana Stupáková, Jaroslav Stupák, Marián Stupák Slovenská agentúra životného prostredia
23. September 2023
Zmluva č. 023/2023 o poskytnutí finančnej podpory z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva Slovenskej republiky
Zmluva č. 023/2023 o poskytnutí finančnej podpory z prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
15 000,00 € Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1898-Z
SPO-V01-1898-Z
14 000,00 € Peter Béreš Slovenská agentúra životného prostredia
23. September 2023
Zmluva č. 035/2023 o poskytnutí finančnej podpory z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva Slovenskej republiky
Zmluva č. 035/2023 o poskytnutí finančnej podpory z prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
14 827,50 € REFRESHER Media s.r.o. Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
3619
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Šahy, Hl. námestie 1
23. September 2023
Zmluva o nájme bytu
BD3 A5/2023
0,00 € Jozef Rabatin Obec Nová Ľubovňa
23. September 2023
Zmluva o nájme bytu
BD2 B8/2023
0,00 € Jaroslava Zdanowska Obec Nová Ľubovňa
23. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
ZS_025/2023
3 600,00 € Ultima Ratio, s.r.o. Obec Slanec
23. September 2023
prenájom učebne
41/2023
16,00 € Základná škola s mat. školou Jeséniova Mladí programátori s.r.o.
23. September 2023
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
7/2023
350,00 € Mestské múzeum v Pezinku Jana Semianová