Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
16.
Jún
2021
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
207/43/2021/ZZ
159 870,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Ulica Tehelná 5711/7,8,9, Trnava zastúpení Bytové družstvo so sídlom v Trnave Štátny fond rozvoja bývania
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie
Z/2021/1100/I/FIF/OE
2 000,00 € doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD. IČO: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie
Z/2021/1101/I/FIF/OE
3 000,00 € doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie
Z/2021/1102/I/FIF/OE
175,00 € Mgr. Miroslava Falatová Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo
ÚVTOSM-56/32-2021
138 316,88 € PROFITING, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
16.
Jún
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/25/54E/898 zo dňa 01.05.2020 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
Dohoda o ukončení dohody č. 20/25/54E/898
0,00 € Ivan Lulák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
16.
Jún
2021
Zmluva o spolupráci
ZM2026947
800,00 € H.R.O.CH s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie
Z/2021/1097/I/FIF/OE
50,00 € Mgr. Ján Belák Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
16.
Jún
2021
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK IMRK2-2017-000572
650 000,00 € Mesto Medzilaborce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
16.
Jún
2021
Zmluva
ZM1007198
200,00 € DM production s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo a udelení licencie na jeho používanie
Z/2021/1104/I/FIF/OE
4 785,00 € Ing. Juraj Hrabovec Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
16.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2026946
1 200,00 € H.R.O.CH s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Jún
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2019-003161
317 095,98 € Obec Jarovnice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
ERA+2020/SMP-12
1 519,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Bc. Veronika Vozárová
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie
Z/2021/1098/I/FIF/OE Rok pridania 2021
3 500,00 € Bc. Stanislav Griguš Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
16.
Jún
2021
Dohoda o splátkach
GR-4621100059-3/2021
239,40 € neudáva sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
16.
Jún
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/18/54E/568 zo dňa 22.03.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/18/54E/568
0,00 € Pavol Baláž Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16.
Jún
2021
Kúpna zmluva č. 15/OZ02/II.Q.2021/EAD
1426/2021/LSR
3 075,00 € Holz-Import-Export s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice
16.
Jún
2021
Zmluva o ubytovaní - študentská
Z/2021/1106/VII/JLF/VIAJ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine Patrícia Džundová
16.
Jún
2021
Zmluva č. 02/2021/505/469998/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2021
13/2021/ŠVPS/RVPSZA
0,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Stará Bystrica Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »