Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
23. Apríl 2024
Obchodná zmluva
129/2024
480,00 € CASA MIA nábytok a doplnky a.s. Hudobné centrum
23. Apríl 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. 1008/2021
ZML 168/2024
613 211,65 € Metrostav Slovakia a.s. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
23. Apríl 2024
Zmluva o dodávke vody
76/2024
0,00 € Obec Alekšince Mgr. Gurinová Zuzana
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta PD 38. HFS 2024
24-011
1 515,00 € Mesto Prievidza Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
23. Apríl 2024
Dodatok č.15607585 k Zmluve A2015906
Dodatok č.15607585 k Zmluve A2015906
840,50 € Orange Slovensko, a.s. SLV s.r.o.
23. Apríl 2024
Dohoda o spolupráci
22/2024/M SNP
0,00 € Múzeum SNP Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
23. Apríl 2024
Z M L U V A č. 230395 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
230395 08U02
1 500 000,00 € Environmentálny fond Mesto Poprad
23. Apríl 2024
Protokol č. 22/23-24
22/23-24
0,00 € Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom OSBD - Považská Bystrica
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda
1903/2024
100 936,00 € MED-ART, spol. s r.o. Národný ústav reumatických chorôb
23. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci a propagácii - Mesto Svätý Jur 12042024
9197416
18 706,00 € Mesto Svätý Jur Malé Karpaty
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme
KN/22/2024
35,00 € Obec Východná Simona Tomková
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda
1904/2024
410 535,03 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Národný ústav reumatických chorôb
23. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
109/2024
20,00 € Obec Zemplínska Teplica Helena Nováková
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
07/2024
1 200,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť v Košiciach -Ťahanovciach, Ťahanovská 31, Košice 040 13 Mestská časť Košice - Ťahanovce, Ťahanovská 28, Košice 040 13
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva
42024719
89,30 € Kateřina Shtukunová, Oleksandr Shtukun Obec Lehnice
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva
3015/2024/LSR
29 000,00 € ALBA Forrest s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Horehronie
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09781-Z
SPO-V03-09781-Z
19 000,00 € Ing. Emília Hasíková Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda č.KRUB-60/2024 Pranie, žehlenie a chemické čistenie bielizne
KRUB-60/2024
22 700,50 € PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá
23. Apríl 2024
Prenájom priestorov
SH862023
600,00 € Mestské kultúrne stredisko Šurany SOŠT Šurany
23. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
1389-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Helena Sumerlingová Železnice Slovenskej republiky