Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
30. Máj 2024
Príkazná zmluva
4111
200,00 € Juraj Kovács Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. Máj 2024
Zmluva o dielo č. ZoD/2/2024 na zhotovenie stavby „REKONŠTRUKCIA PLYNOMERNE – MaRZ“ v objekte DJGT Zvolen“
ZoD/2/2024
4 336,50 € Cortina , s r. o. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
30. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
ZM1009989
1 300,00 € AUTOR s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Máj 2024
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
702442481
6 000,00 € Mgr. Lucia Badžgoňová Fond na podporu vzdelávania
30. Máj 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2121983
500,00 € Sládková Eva Rozhlas a televízia Slovenska
30. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20130106
INT_147/2024
40,00 € Ľahký Ervín, Ing. Obec Beluša
30. Máj 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku KN-E 141 a KN-E 147 v k. ú. Pečovská Nová Ves
300/2024
1,00 € Marcel Kollár Obec Pečovská Nová Ves
30. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu/školenie, Akademický rok 2023/2024 - 2022-1-SK01-KA131-HED-000052822
180040/350/2024
1 395,00 € Andrea Szabová Ekonomická univerzita v Bratislave
30. Máj 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
3470/2024/LSR
0,00 € Anna Totiková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
30. Máj 2024
Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti – odber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu, podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
ZML2024/42
0,00 € Obec Nesluša Obec Ochodnica
30. Máj 2024
Kúpna zmluva Nábytok vrátnice
č. 42/25/2024
6 282,48 € NAMIBEX, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola Žilina
30. Máj 2024
Zmluva o prenájme obchodnej platformy a o sprostredkovaní ID 832054
24500199
0,00 € Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko K 13 - Košické kultúrne centrá
30. Máj 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na stáž, akademický rok 2023/2024, Číslo zmluvy – 2023-1-SK01-KA131-HED-000114113
180040/347/2024
2 696,00 € Simona Blašková Ekonomická univerzita v Bratislave
30. Máj 2024
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
703262489
10 000,00 € Milan Tropp Fond na podporu vzdelávania
30. Máj 2024
Zmluva o pripojení - Družby
2024/121
15,90 € Ma-NET Team s.r.o. Mesto Poltár
30. Máj 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 25.3.2024
Kúpna zmluva
0,00 € Obec Kvačany Mária Javorská
30. Máj 2024
Zmluva o bežnom účte na dotácie
41/2023
0,00 € VÚB Banka Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
30. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní stravovania
Zmluva č. 11/2024
0,00 € Marián Líška Agentúra LIOB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec
30. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
449/2024/OMM
75,00 € Vlastimil Zitko Mesto Vranov nad Topľou
30. Máj 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
169/CVTISR/2024
0,00 € Marián Mešter Centrum vedecko-technických informácií SR