Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/783/2023
0,00 € Mesto Trebišov Valéria Dudová
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/785/2023
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Rohaľ
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/792/2023
0,00 € Mesto Trebišov Júlia Matheová
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/797/2023
0,00 € Mesto Trebišov Emília Gulašová
3. Október 2023
Nájomná zmluva -Milujem behanie
-CRZ-
0,00 € Spojená škola Školská 447/2, Turčianske teplice
3. Október 2023
Príkazná zmluva
10334/2023
0,00 € Jakub Stanislav Tkáčik Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
3. Október 2023
Dohoda _ 93 _ 2023 o ubytovaní
93/2023
90,00 € Andriana Rosyk Psychiatrická nemocnica, Kremnica
3. Október 2023
Kúpna zmluva č.11 časť A
Kúpna zmluva č.11 časť A
120 540,00 € Tribiano s.r.o. Obec Kojatice
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
109/2023
0,00 € Pavol Dlhý Mesto Spišská Stará Ves
3. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 03/2023
03/2023
0,00 € MUDr. Vladimír Kormoš Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín
3. Október 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
103765/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Michalovce
3. Október 2023
REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV TRETIA ETAPA“ – časť č. . 1 VEGETAČNÁ STRECHA NA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVE MEDZI ŠPORTOVOU HALOU A TELOCVIČŇOU
vy/2023/3487/1
199 679,61 € CUKSTAV,s.r.o Mesto Bardejov
3. Október 2023
Kúpna zmluva
1/2022/16
100,00 € Obec Štiavnické Bane Rozenbergerová Ružena
3. Október 2023
Rámcová dohoda na ovocie a zeleninu
Rámcová dohoda č.4
57 727,44 € Klas veľkoobchod s.r.o. Základná škola, Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
3. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023/55
396,00 € HBC Trnava Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava
3. Október 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20235775_Z
251/2023/UCM
0,00 € DMC s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
3. Október 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č. V15/2023 JČ
28 464,54 € Mestský podnik služieb Turzovka Mesto Turzovka
3. Október 2023
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
11/2023
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
3. Október 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2116025
150,00 € Kyslanová Drahomíra Rozhlas a televízia Slovenska
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-165-03728
23-165-03728
1 000,00 € Creative Industry Košice, n.o. Fond na podporu umenia