Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
6.
Máj
2021
ZMLUVA o výpožičke nebytových priestorov
33/21
0,00 € Slovenská republika - Špecializovaný trestný súd Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
6.
Máj
2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
34/21
0,00 € Krajský súd v Bratislave Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
6.
Máj
2021
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-60/2021 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-38/2021
VTSÚ-12-60/2021
3 694,62 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
6.
Máj
2021
D O H O D A číslo: 21/24/54E/860 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/24/54E/860
0,00 € Martin Janiga Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 424/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12300/2021-M_ORF
5 825,00 € Občianske združenie Dobrota sv. Alžbety, zariadenie núdzového bývania Jozefínum Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/05/54E/847
0,00 € Van Chinh Tran-1991 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
6.
Máj
2021
Dohoda na dobrovoľné plnenie
ÚVTOS-60/32-2021
4,74 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-3987/2021-423
12 680,00 € HOROLEZECKÝ KLUB NEOLIT Ministerstvo kultúry SR
6.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/2382
0,00 € Vladimír Štefaniga ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
6.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/42/54E/1140
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce VOKAL spol. s r.o.
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 551/2/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
15767/2021-M_ORF
4 455,00 € VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4059/2021-423
34 469,00 € CirKusKus Ministerstvo kultúry SR
6.
Máj
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/846
0,00 € Micho Gusto s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6.
Máj
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A3914686
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
6.
Máj
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/928
0,00 € Volodymyr Baryliak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
dk-74- 152 / 2021
283,20 € Ing. Stanislav ŠTOVKA Ministerstvo obrany SR
6.
Máj
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/782
0,00 € o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 642/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
16187/2021-M_ORF
21 060,00 € LUX, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6.
Máj
2021
Dohoda číslo: 21/41/54E/2710 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/41/54E/2710
0,00 € MuGiC s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 602/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
15716/2021-M_ORF
4 440,00 € Občianske združenie NÁDEJ Slovenská Ľupča Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »