Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
24.
November
2020
DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 2020-1-SK01-KA103-077726 akademický rok 2020/2021 Pridelenie dodatočného grantového príspevku ERASMUS+ - sociálne štipendium
180040/330/2020
946,00 € Silvia Jankovská Ekonomická univerzita v Bratislave
24.
November
2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2020171/2020
150,00 € doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. Národné osvetové centrum
24.
November
2020
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 32/OFaR/2020
D 32/OFaR/2020
0,00 € FORTISCHEM a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
24.
November
2020
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/30/012/18
0,00 € Obec Gemerské Teplice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
24.
November
2020
Komisionárska zmluva
Z - 76/20
0,00 € CCW s.r.o Literárne informačné centrum
24.
November
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
StRŠLP-5 – 52/2020
22,12 € Ing. Peter VARGA Ministerstvo obrany SR
24.
November
2020
Dohoda o použití SCMV na žiadosť zamestnávateľa
plrb-35-276/2020
12,55 € Ing. Milan LALUCH Ministerstvo obrany
24.
November
2020
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2020-ŠD-41020
TvU-2020-ŠD-41020
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Morongová Zuzana
24.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm.e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/3614
0,00 € RIAT PLANT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm.e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/3611
0,00 € HORTENZIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm.e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/3612
0,00 € Marian Vörös Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm.e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/3617
0,00 € MY63 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24.
November
2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 1590//2020/OV
2239/2020/NPPC-VÚŽV
95,24 € Rakučák Peter Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24.
November
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
23.mopr-63-150/2020-S4
72,31 € Dušan IVANKO Ministerstvo obrany
24.
November
2020
Dohoda o použití SCMV na žiadosť zamestnávateľa
plrb-35-268/2020
40,14 € Milan BOSÁK Ministerstvo obrany
24.
November
2020
DAROVACIA ZMLUVA
190010/201/2020
150,00 € Mgr. Kristián Jámbor Ekonomická univerzita v Bratislave
24.
November
2020
Dohoda o použití SCMV na žiadosť zamestnávateľa
plrb-35-269/2020
37,06 € Bc. Evelin ZSOLDOSOVÁ Ministerstvo obrany
24.
November
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
54964
1 500,00 € Peter Koman Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
November
2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 715//2020/OV
2233/2020/NPPC-VÚŽV
2 857,05 € Ing. Lucia Hredzáková Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24.
November
2020
Dohoda uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/27/012/46
0,00 € Obec Prenčov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »