Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí a čerpaní grantu
1
6 026,42 € LIONI SR a ČR, D 122 , o. z. Obec Rafajovce
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Klaudia Slobodová
294,28 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Klaudia Slobodová
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie
192024
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Brezany
23. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 223082024
223082024
662,89 € Základná škola Družicová 4, Košice Futbalový klub Galaktik- občianske združenie
23. Apríl 2024
Rozprávka o najväčšom priateľstve - divadelné predstavenie
24/192
0,00 € Divadlo TANDEM Kultúrne zariadenia Petržalky
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09471-Z
SPO-V04-09471-Z
19 000,00 € Ondrej Fabišík Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní VII/000442/2024/UBYT (komerčná)
Z/2024/750/VII/RUK/UO
196,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Ruzimat Kodirov
23. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 656, Dodatok č. 1
6600001055-01
0,00 € Štefan Mihók MH Teplárenský holding, a.s.
23. Apríl 2024
Dodatok č. 30 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 456/2015
195/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trnava
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta 2024/024
215/2024
40,00 € Obec Marianka RNDr. Dana Gašparovičová
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo: 18 /2023/T
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo: 18 /2023/T
80,66 € Janka Knapcová SUD-VIN Mesto Rajecké Teplice
23. Apríl 2024
Zmluva o sponzorskom poskytnutí vecného daru č. 1/2024
Zmluva o sponzorskom poskytnutí vecného daru č. 1/2024
45,90 € Miroslava Luptáková Zariadenie sociálnych služieb Marína
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Elena Paniaková
265,08 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Elena Paniaková
23. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení stravovania v stravovacej prevádzke vo FN Trenčín - 1
Dohoda o zabezpečení stravovania v stravovacej prevádzke vo FN Trenčín - 1
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva
25/2024
0,00 € Gymnázium Nové Zámky Ivan Bacho
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 4-20-2024 II.kv.
3072/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer WTW, s.r.o.
23. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/071-05/2023 K NR SR
21 000,00 € THERAMEDIK s. r. o., konateľka PhDr. Lucia Mrázková Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
23. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo
4/2024-1
0,00 € HATTER, s.r.o. Obec Lokca
23. Apríl 2024
Dohoda o platbách - preddavkové platby za dodávku tepla - odberné miesto: Bernolákova 1A
191/2024
0,00 € Mesto Malacky TERMMING, a.s.
23. Apríl 2024
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 132/2023-2060-4233-CSN7
132/2023-2060-4233-CSN7/D2
0,00 € VHT SK s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky