Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
6.
Máj
2021
Kúpna zmluva MPV FO - 372/6453/2021
372/6453/2021
936,34 € Jaššová Martina rod. Jaššová Slovenská správa ciest, Bratislava
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí služby
1504/21-01
140,00 € SIKOM s.r.o. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 629/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
15795/2021-M_ORF
5 670,00 € Senior POHODA n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6.
Máj
2021
Dohoda č. 21/46/54E/1248 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.1, 3A alebo 3B
21/46/54E/1248
0,00 € Artactive Events s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
6.
Máj
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/41/54E/3673 zo dňa 13.05.2020 – Opatrenie č. 2
20/41/54E/3673
0,00 € Gabriel Kiss Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6.
Máj
2021
Dodatok k Dohode č. H20200324008 o použití cestného motorového vozidla, okrem cestného vozidla poskytnutého zamestnávateľom
H20200324008D01
0,00 € Marta Kulíková Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
6.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2026428
110,00 € PhDr. Anna Mihalčínová Rozhlas a televízia Slovenska
6.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu " Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/29/54E/761
0,00 € Miloš Hric ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
6.
Máj
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/678
0,00 € BALINGTON s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6.
Máj
2021
DOHODA číslo: 21/37/54E/2940 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“–Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zák. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/37/54E/2940
0,00 € Vladimír Mančev Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
6.
Máj
2021
povolenie k použitiu súkromného vozidla
povolenie k použitiu súkromného vozidla
0,00 € Pavol Frolo Spojená škola, Partizánska 2, Poprad
6.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
prlogHC – 118-325/2021
39,85 € Peter BARIAK Ministerstvo obrany SR
6.
Máj
2021
Dohoda č. 21/46/54E/1323 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4(B)
21/46/54E/1323
0,00 € Miroslav Kromka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
6.
Máj
2021
Kúpna zmluva č. 23/2021
114/2021-2060-2063
3 430,00 € LD Legal, s.r.o. SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR
6.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/17/54E/2031/2021
0,00 € Mgr. Mária Barteková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
6.
Máj
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z
21/10/54E/776
0,00 € Marian Kovačovic MK & Co Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 639/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
16185/2021-M_ORF
8 910,00 € Centrum sociálnych služieb - LIPA Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 593/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
15726/2021-M_ORF
7 695,00 € Centrum sociálnych služieb Kamence Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6.
Máj
2021
D O H O D A číslo: 21/24/54E/852 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/24/54E/852
0,00 € Martin Nemček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
6.
Máj
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/798
0,00 € Zuzana Molnárová - BUFET U ZUZKY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »