Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
24.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3
20/45/54X/38
4 798,98 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Mgr. Jana Onderková - AnJa Dvorianky
24.
November
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
55556
1 500,00 € Konopa Vladimír, Eva Konopová r. Donovalová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
November
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
55862
1 500,00 € Ing. Gabriela Gaálová, Martin Gaál Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
November
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
OdMVS-7-23/2020
24,88 € Mgr. Matej ONDARKO Ministerstvo obrany SR
24.
November
2020
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla č. 1091/2020
1091/2020
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Lea Malá
24.
November
2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-565/2020
KRHZ-ZA-VO-565/2020
65 377,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Lietavská Lúčka
24.
November
2020
Dohoda číslo: 20/34/51A2/11 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
20/34/51A2/11
7 660,80 € Andrea Bogdanová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
24.
November
2020
dohoda o ukončení dohody o poskytnutí príspevku
Dohoda o ukončení dohody č. 20/44/54E/1907 zo dňa 27.5.2020
0,00 € Spišbus plus s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24.
November
2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 880/2020/OV
2240/2020/NPPC-VÚŽV
6 095,04 € Balušíková Janka SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24.
November
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
StRŠLP-5 – 51/2020
7,20 € Ing. Marián NOVOTNÝ Ministerstvo obrany SR
24.
November
2020
Dohoda o použití SCMV na prepravu
ÚHLRK-7-9/2020
1,50 € Ing. Jana VYSKOČOVÁ Ministerstvo obrany
24.
November
2020
Kúpna zmluva č. 29/04/22/2020 - Verejná dražba dreva
4996/2020/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice IRON ART, a.s.
24.
November
2020
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2088474
200,00 € Ambrúz Peter Rozhlas a televízia Slovenska
24.
November
2020
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2088836
50,00 € Homolová Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
24.
November
2020
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2088842
70,00 € Belyová Mária Rozhlas a televízia Slovenska
24.
November
2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 53/2020/OS
2249/2020/NPPC-VÚŽV
1 501,50 € Semančíková Veronika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24.
November
2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 32/2020/OV
2250/2020/NPPC-VÚŽV
34 739,25 € Agro-Racio s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24.
November
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
StRŠLP-5-55/2020
24,20 € Ing. Viktória TYBOROVÁ Ministerstvo obrany SR
24.
November
2020
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/41/010/275
0,00 € Obec Košický Klečenov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24.
November
2020
Rámcová dohoda
188/2020/UVLF
3 600 000,00 € ING VRC s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »