Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
3. Október 2023
Zmluva o nájme predajného miesta č.179
32/2023
320,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Vanko Adriana
3. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č. 38
44/2023
720,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Fajkoš Lumír
3. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
101-2023-BB
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave CANTO, k.s.
3. Október 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2120000042
210,00 € Marianum Ing. Karol Kratochvíla
3. Október 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000488
147,00 € Marianum Mária Miškolciová
3. Október 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2140000176
170,00 € Marianum Mgr. Patrik Jurenka
3. Október 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000749
170,00 € Marianum Jozef Krošlák
3. Október 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000752
210,00 € Marianum MUDr. Jozef Gergel
3. Október 2023
Zmluva o dielo
84/2023
70,00 € Ganna Shvachka Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
3. Október 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
č. UVTOSaUVV-04704/32-LO-2023
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva č. 67/2023/ZslMuTT
0,00 € Horecký Vítězslav Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci
76/2023
0,00 € Základná škola Domaniža 103 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3. Október 2023
Rámcová dohoda č. u zhotoviteľa ZM 131/2023/08421
033/2023/13
2 192 104,97 € COLAS Slovakia, a.s. Mesto Senec
3. Október 2023
Zmluva č. RI0012 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
RI0012
0,00 € Pavol Budzák Prevádzkareň obce Lendak
3. Október 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 č. 032/SŠ/2023
č.032/SŠ/2023
4,02 € Frisor Klier s.r.o. Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
3. Október 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-01814/32-DU-2023
8 940,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
3. Október 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J814 -223-14 zo dňa 4.5.2018
3351/2023
1 328 359,57 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Žilinský samosprávny kraj
3. Október 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o duálnom vzdelávaní č. 1/2017/SDV
1/2017/SDV
0,00 € Billa s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
3. Október 2023
Dohoda k Licenčnej zmluve na použitie diela č. 176/2022/1.16.2
34/2023/1.16.2
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Štátna ochrana prírody SR
3. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutíé služby pri zbere biologicky rozložiteľného odpadu
36/2023
0,00 € Michal Korenko Správa mestských komunikácií Poprad