Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
24.
November
2020
Použitie súkromného cestného motorového vozidla pri služobnej ceste.
vkPO-3-382/2020
0,00 € Miroslav SZABO Ministerstvo obrany
24.
November
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
Prrchbo-31-101/2020
37,36 € Michal GERE Ministerstvo obrany SR
24.
November
2020
Použitie súkromného cestného motorového vozidla pri služobnej ceste.
vkPO-3-384/2020
0,00 € Šimon ARTIM Ministerstvo obrany
24.
November
2020
Použitie súkromného cestného motorového vozidla pri služobnej ceste.
vkPO-3-390/2020
0,00 € Stanislav IVANECKÝ Ministerstvo obrany
24.
November
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
Prrchbo-31-111/2020
28,46 € Juraj BUBANEC Ministerstvo obrany SR
24.
November
2020
Použitie súkromného cestného motorového vozidla pri služobnej ceste.
vkPO-3-391/2020
0,00 € Štefan PRIESTER Ministerstvo obrany
24.
November
2020
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Dohoda č. 20/30/054/475
1 035,75 € Obec Muránska Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
24.
November
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
Prrchbo-31-94/2020
51,39 € Ján FEDORČÁK Ministerstvo obrany SR
24.
November
2020
ZoPVS - dodatok
283031/3
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. KRONOSPAN, s.r.o.
24.
November
2020
Zmluva č. 85519/2020/710 o poskytnutí dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
85519/2020/710
4 000,00 € Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2020
Zmluva č. 85746/2020/710 o poskytnutí dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
85746/2020/710
4 000,00 € Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2020
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 243/2020
243/2020
0,00 € Bionut, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2020
Zmluva č. 42437/2020/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č. 2
42437_2020_710
1 379,25 € DEMKO Štefan Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2020
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 216/2020
216/2020
0,00 € Georgica, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2020
Zmluva č. 41247/2020/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.2
41247/2020/710
1 882,14 € AGROFARMA BOSÝ s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2020
Zmluva č. 42383/2020/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č.2
42383/2020/710
1 558,47 € Ing. Ján Cifranič Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2020
Zmluva č. 38827/2020/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č. 2
38827/2020/710
2 220,11 € Ing. Marián Macko Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2020
Zmluva č.42549/2020/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č.2
42549/2020/710
32 944,15 € Poľnohospodárske družstvo Sokolce Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2020
Zmluva č. 42336/2020/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č. 2
42336/2020/710
10 728,44 € SEMAT, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2020
Zmluva č. 42750/2020/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č.2
42750/2020/710
2 020,29 € SLOVEXA PD - Kapušany, spoločnosť s ručením obmedzeným Pôdohospodárska platobná agentúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »