Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
20. Jún 2024
Smlouva o hostování divadla
623/O/2024
42 352,00 € Slovenské národné divadlo Smetanova Litomyšl, o.p.s.
20. Jún 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 873705254-3-2024-NZKN
873705254-3-2024-NZKN
75,00 € Železnice Slovenskej republiky Základná škola
20. Jún 2024
Zmluva o reklame
1/2024
150,00 € Mepos Obec Trenč
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1295/I/LF/ODDVVC
70,00 € prof. MUDr. Ľubomír Straka, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o nájme - obnova hrobového miesta
25/2024/obnova
10,00 € Harcsa Zoltán Obec Pribeta
20. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-VET-000216134
80 000,00 € Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
20. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106968/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Vrbov
20. Jún 2024
Nájomná zmluva o prenájme Domu smútku
25/2024
18,00 € Harcsa Zoltán Obec Pribeta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo - Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Čirč
31052024
263 964,12 € Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p. Obec Čirč
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1908
35,00 € Jozef Petrovič Slovenské národné múzeum
20. Jún 2024
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb Externý manažment ,, Obnova budovy Obecného úradu v obci Breznica´´
1
0,00 € Energia plus s.r.o. Obec Breznica
20. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106942/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Vajkovce
20. Jún 2024
Darovacia zmluva
Z/2024/1290/VIII/RKCMBF/RKCMBF
25 000,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Univerzita Komenského v Bratislave - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
20. Jún 2024
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
21.mpr-106-172/2024
20,20 € Ing. Róbert T Ó T H Ministerstvo obrany SR
20. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106950/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Veľká Ves nad Ipľom
20. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/16/54X/8
5 883,84 € ByDoS, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1881
14,00 € Soňa Jančovičová Slovenské národné múzeum
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1892
35,00 € Ján Šmida Slovenské národné múzeum
20. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/37/2024
15,00 € Obec Budča Agáta Gašparová
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1896
35,00 € Darina Codorová Slovenské národné múzeum