Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
22. Február 2024
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-ZA-VO-352-096/2023
EXT_289/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Turčianske Teplice
22. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
065/2024-001
150,00 € Obec Udavské Nikola Weberová
22. Február 2024
Mandátna zmluva
7/2024
1 370,00 € M&D CONSULTING s.r.o. Obec Dolná Strehová
22. Február 2024
Nájomná zmluva č. 8/2024_TEV
8/2024_TEV
1 500,00 € SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Vaillant Group Slovakia s.r.o.
22. Február 2024
Príloha č. 1 k zmluve
SZH1213201511
1 887,04 € ENVI-PAK a.s. Obec Iňa
22. Február 2024
Zmluva o prevádzkovaní verejných WC č. 04/2024/SMaS
3582
0,00 € Verejnoprospešné služby Mesto Snina, Mestský úrad Snina
22. Február 2024
Dohoda o čiastočnom ukončení Zmluvy o stavebnom diele
7/96
0,00 € Arprog a.s. Poprad Obec Dravce
22. Február 2024
Rámcová dohoda
Z20241027_Z
5 700,00 € pre Vás, s. r. o. Záchranná služba Košice
22. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241065_Z
1 999,00 € PUMASPED s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
22. Február 2024
Vecné bremeno - obmedzenie vlastníckyh práv
Z26/1631/2024
4 752,92 € Slovenská elektrizačná prenoso Mesto Svätý Jur
22. Február 2024
Zmluva o bežnom účte na dotácie
5/2024
0,00 € Všeobecná úverová banka Obec Varhaňovce
22. Február 2024
Nájomná zmluva
421/2024
0,00 € Mesto Nitra Besico NItra s.r.o
22. Február 2024
Zmluva o dielo na objednávku
1/107001/2024-LZ
35,00 € doc. Ing. Michal Tkáč, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
22. Február 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
ZM152/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Február 2024
nájom za hrobové miesto
0109/310/2024
67,50 € Služby mesta Piešťany Blaško Alexandra
22. Február 2024
Príkazná zmluva č.5/2024
72024
300,00 € MgA. Dávid Doroš Podtatranské osvetové stredisko v Poprade
22. Február 2024
Poistná zmluva 511117966 - zmena
P1/2024
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava Obec Križovany nad Dudváhom, Križovany nad Dudváhom 1, 91924
22. Február 2024
Zmluva o zabezpečení hostingu a prevádzky automatizovaného knižničného informačného systému
1/2024
10 152,00 € SVOP, spol. s r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
8/2024
72,00 € AK PILÁT s.r.o. Obec Demjata
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00074-Z
SPO-V05-00386-Z
22 800,00 € PhDr. Ľubica Grecová Slovenská agentúra životného prostredia