Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
6.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20218471_Z
8 000,00 € MED - solutions s. r. o. Štátny veterinárny a potravinový ústav
6.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20218476_Z
1 680,00 € CHEMOLAK a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20218117_Z
7 728,00 € TATRAPOL, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20218118_Z
8 040,00 € TATRAPOL, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20218477_Z
4 590,00 € Jozef Forgáč-olympia Národná transfúzna služba SR
6.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20218604_Z
1 999,00 € JURIGA spol. s r. o. Krajský súd v Nitre
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20218603_Z
45 928,80 € InterMedical Plus, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
6.
Máj
2021
Rámcová dohoda
Z20218605_Z
111 576,04 € TIMED, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
6.
Máj
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/08/54E/263 zo dňa 17.02.2021o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/08/54E/263/TT
0,00 € Bc. Radoslav Daniš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
6.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4212200048
772,55 € PAVOL CHOLEVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1212200005
1 039,70 € R-ITALY S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4214300134
322,00 € ROMAN VÉGSÖ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4216100209
370,04 € JURAJ ORLICKÝ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4212200047
658,48 € LENKA PETROVIČ KVIATKOVSKÁ - LENY STYLE Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4216100310
2 409,75 € DOMINIKA SVETÍKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4216100275
529,40 € RASTISLAV ŠPROH, PODNIK ZAHRANIČNEJ OSOBY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1210700021
1 260,00 € MAREK ŠIMUNEK - ADOS SAMARITÁN Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4211100197
1 323,00 € RASTISLAV MELIŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6.
Máj
2021
ZoPVS - dodatok
263021/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
6.
Máj
2021
Dodatok k DoC VP
0A10077406
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »