Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
3. Október 2023
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55161260
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Takashi Uchida
3. Október 2023
Kúpna zmluva
256-2023-KNsP-E.4
95 383,20 € NIMOTECH, s.r.o. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci
Bez čísla
0,00 € ZŠ s VJM - Alapiskola, Komenského 21, Nesvady - Naszvad Súkromné centrum poradenstva a prevencie
3. Október 2023
Zmluva o vykonaní prác v lesníctve - vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
1/09/2023
2 344,50 € Miroslav Krajan Obecný podnik lesov, spol. s r.o.
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091DBY9-91-108
IROP-Z302091DBY9-91-108
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Ulič
3. Október 2023
Dohoda č. 02/2023 o zabezpečení odborného výcviku žiakov SOŠ TaS, Prakovce 282, Prakovce v šk. roku 2023/2024
02/2023
0,00 € BRIDGE-CNC, s. r. o. Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce
3. Október 2023
Zmluva o zabezpečení dopravy žiakov číslo: 004/ODOMT/A/2023
2023/9
220,00 € SAD Žilina,a.s. Obec Trebostovo
3. Október 2023
Kúpna zmluva
230731
100,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Dunajský Klátov
3. Október 2023
Dohoda o zrušení zmluvy o poskytnutí dotácie č. 5884/2023/OK/22438
198/2023
0,00 € Združenie technických športov a činností POBYS Košice Región Turizmus
3. Október 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
17/2023
1 300,00 € Ing. Dagmar Horáková, audítor, č.licencie 485 Obec Slepčany
3. Október 2023
Dodatok č. 002 k Zmluve 9100074197 o dodávke plynu
-CRZ-
7 827,05 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041BB520430
041BB520430
1 147 842,50 € Jastrabá agro s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA
39/2023/PV
0,00 € Elektroenergetické montáže, s. r. o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina
3. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
2002-0163-1164420/25
289,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
3. Október 2023
DODATOK Č. IROP-D1-302021BKS8-221-67 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BKS8-221-67 zo dňa 29. 6. 2022
3353/2023
684 840,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Soľ
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní zbierky BIELA PASTELKA 2023
01/202324
0,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Základná škola, Domaniža 103
3. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
032023
0,00 € O2Slovakia, s.r.o. Základná škola, Petrovany 274
3. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
129/2023
269,40 € SWAN, a.s. Detská fakultná nemocnica Košice
3. Október 2023
Dodatok č. 34/7808/63/2023 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba - terénna forma zo dňa 07.04.2015
34/7808/63/2023
0,00 € Mesto Vrbové Kunik Miroslav
3. Október 2023
Dohoda číslo: 23/12/054/294
46/2023
0,00 € UPSVaR, Prievidza Obec Chrenovec-Brusno, Chrenovec-Brusno 1