Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
25. Máj 2024
Zmluva o dielo
03/2024
5 136,01 € Isola Bella s.r.o. Obec Telince, Hlavná 105, 951 61 Telince
25. Máj 2024
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55170651
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Arsen Patsai
25. Máj 2024
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55180571
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Artem Stetsenko
25. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
INT_083/2024
60,00 € Jurnečka Alexander, Ing. Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
INT_085/2024
37,18 € Vlček Anton Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
DOD98/2024/H
60,00 € Krnčanová Anna Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
DOD95/2024/H
60,00 € Hruška Milan Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
DOD105/2024/H
60,00 € Striešková Janka, Ing. Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2140000319
187,90 € Marianum Mgr. Zuzana Mészárosová Mikušová
25. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001327
187,90 € Marianum Ing. Tibor Kaluš
25. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001324
231,72 € Marianum Tatiana Fašung Tomašovičová
25. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000623
187,90 € Marianum Roman Hallon
25. Máj 2024
Festival PET JAZZ
24/260
100,00 € Fyzická osoba Kultúrne zariadenia Petržalky
25. Máj 2024
Zmluva o dielo na objednávku
9/105001/2024 ZoD
45,00 € Ing. Martin Gavlik, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
25. Máj 2024
Zmluva o dielo na objednávku
49/105001/2024 ZoD
15,00 € Ing. Anton Bajzecer Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
25. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000942
232,10 € Marianum Peter Blaho
25. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000940
232,10 € Marianum Igor Kmeťo
25. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Anna Ambrová
59/2024
125,00 € Obec Prievaly Ambrová Anna
25. Máj 2024
Zmluva o dielo na objednávku
18/105001/2024 ZoD
15,00 € Ing. Kristián Kondáš, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
25. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
DOD92/2024/H
110,00 € Čuboň Miroslav Mesto Trenčianske Teplice