Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
24.
November
2020
Dohoda o splátkach platenia verejnej pohľadávky štátu
2020/OE/21
0,00 € Janka Važanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
24.
November
2020
Darovacia zmluva 072020
072020
200,00 € RSNET s.r.o Centrum pre deti a rodiny Jesenské
24.
November
2020
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/44/010/75
0,00 € Obec Víťaz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7307
0,00 € Ing. Lenka Mančíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24.
November
2020
Dohoda č. 20/21/54E/4052 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu"Prvá pomoc" - opatrenie č.2
Dohoda č. 20/21/54E/4052
0,00 € Matej Mateček Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
24.
November
2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-541/2020
KRHZ-ZA-VO-541/2020
64 580,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Rabča
24.
November
2020
Dohoda uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/27/012/35
0,00 € Obec Banská Belá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
24.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 20/19/54E/2852
0,00 € Pavol Krupec - EXSTREM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
24.
November
2020
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2020-ŠD-101920
TvU-2020-ŠD-101920
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Tkachenko Anastasiia
24.
November
2020
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2020-ŠD-7420
TvU-2020-ŠD-7420
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Straková Petra
24.
November
2020
108/386/2019/ ZZ DODATOK č. 1 k ZMLUVE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV
108/386/2019/ ZZ DODATOK č. 1 k ZMLUVE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV
0,00 € Ing. Kristína Stanová - Správa domových bytov Štátny fond rozvoja bývania
24.
November
2020
Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 20/19/010/5
0,00 € Obec Nová Bystrica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
24.
November
2020
Kúpna zmluva PDP č. 10/2020/02/05
4916/2020/LSR
0,00 € FORESTLINE s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice
24.
November
2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 978//2020/OV
2225/2020/NPPC-VÚŽV
183,67 € Stanislav Jusko Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24.
November
2020
Dohoda o použití SCMV na prepravu
21.mpr-162-244/2020
140,79 € Ing. Ján HREHA Ministerstvo obrany
24.
November
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
shdo-29-159/2020
61,53 € Jozef BAZGER Ministerstvo obrany SR
24.
November
2020
dohoda o ukončení dohody o poskytnutí príspevku
Dohoda o ukončení dohody č. 20/44/54E/772 zo dňa 29.4.2020
0,00 € Advokátska kancelária VIŠŇOVSKÁ, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24.
November
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave rmo-57 - 157/2020
rmo-57 - 157 /2020
13,50 € Ladislav JOBBÁĎ Ministerstvo obrany
24.
November
2020
Zmluva o poskytnutí grantu
Zmluva o poskytnutí grantu č. 301/20_MA
1 000,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Spojená škola internátna Prakovce
24.
November
2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-553/2020
KRHZ-ZA-VO-553/2020
65 377,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Belá - Dulice
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »