Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
6.
Máj
2021
Dohoda 21/46/54E/1301/KK o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/46/54E/1301/KK
0,00 € UNIVERZAL BT spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
6.
Máj
2021
Zmluva na dodávku potravín č. SE-VO2-2021-003322-006
SE_ZM_SE-VO2-2021-003322-006_2021
12 134,98 € Ľubomír Maťaš Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
6.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
12/106101/2021
15,00 € Ing. Martin Sokolovský Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
6.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok špecializačného štúdia
D/2021/810/IX/LF/SS
0,00 € Národný ústav detských chorôb Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
6.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci
132/2021
0,00 € BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6.
Máj
2021
Dohoda č.21/25/54E/3178 v rámci NP "Prvá pomoc" - opatrenie č.4A
21/25/54E/3178
0,00 € Tiberio Pompeu Ribas Silva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
6.
Máj
2021
Dohoda 21/46/54E/1064/KK o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ Opatrenie č. 2
21/46/54E/1064/KK
0,00 € Pavol Neupauer ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
6.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4210700096
737,32 € GEJZA KÁROLY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4210700095
1 206,24 € KRISTIÁN HERDA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1214300024
2 486,22 € NORBERT MEZEI Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4211100195
397,78 € NEMANJA VASIC Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4216100251
808,00 € PETER FERKO - P.F. STUDIO Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4216100269
1 839,80 € PATRIK PECH Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4212900039
263,64 € ANTON KOREN Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4216100281
314,33 € DANA HOŠKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4210700102
2 629,59 € JAROSLAV JÁREK Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1216100080
1 398,61 € SAUNA - FÜRST SPOL. S R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6.
Máj
2021
Dodatok k DoC VP
0A10077405
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
6.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/43/54E/498
0,00 € Zuzana Németh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
6.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/19/54E/1665
0,00 € Mgr. Andrea Šperková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »