Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
6.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2026349
320,00 € LeTo Art Production, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
59890
1 500,00 € Šprlák Juraj , Mária Šprláková Slovenská inovačná a energetická agentúra
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60068
1 500,00 € Ľuboš Komada, Renáta Komadová Slovenská inovačná a energetická agentúra
6.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4B
21/07/54E/889
0,00 € Ing. Katarína Kavecká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
6.
Máj
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa
VePS-56-102/2021
36,28 € Juraj Jánošík Ministerstvo obrany SR
6.
Máj
2021
D O H O D A číslo: 21/03/54E/839 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes
21/03/54E/839
0,00 € MAZUMA, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
6.
Máj
2021
D O H O D A číslo: 21/36/54E/1882 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
D O H O D A číslo: 21/36/54E/1882 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
0,00 € Ján Kotarba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
6.
Máj
2021
dohoda o ukončení dohody o poskytnutí príspevku
Dohoda o ukončení dohody č. 21/44/54E/1009 zo dňa 10.04.2021
0,00 € Duy Thin Le Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
6.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
prlogHC – 118-234/2021
20,04 € Jana KUBALIAKOVÁ Ministerstvo obrany SR
6.
Máj
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/34/54E/1387 zo dňa 09.04.2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/34/54E/1387 zo dňa 09.04.2021
0,00 € Marián Manik Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
6.
Máj
2021
dohoda o ukončení dohody o poskytnutí príspevku
Dohoda o ukončení dohody č. 21/44/54E/1042 zo dňa 10.04.2021
0,00 € Duy Dinh Le Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
6.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
prlogHC – 118-320/2021
20,43 € Miroslav KUPEC Ministerstvo obrany SR
6.
Máj
2021
Dodatok č. 1
D1_20/45/010/78
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Michaľany
6.
Máj
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa
VePS-56-97/2021
17,55 € Ing. Patrik Martinčík Ministerstvo obrany SR
6.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2092879
100,00 € Sedlák Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
6.
Máj
2021
Dohoda číslo: 21/11/54E/1293
1773_Dohoda
0,00 € Marek Kudlej Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
6.
Máj
2021
Dohoda číslo: 21/11/54E/1124
1649_Dohoda
0,00 € Ján Čierník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
6.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/13/54E/1472
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Erika Paličková - OJO
6.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci č. 9001/0016/21
9001/0016/21
21 527,00 € Vysokoškolský športový klub STROJÁR Slovenskej technickej univerzity Bratislava Slovenská technická univerzita v Bratislave
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
57830
2 380,00 € Marek Somjak, Ing. Dominika Somjaková, r. Horňáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »