Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
23. Február 2024
zmluva o predĺžení nájmu na hrobové miesto
60/2024C
70,00 € Obrcianová Marta Technické služby mesta Nová Baňa
23. Február 2024
Rámcová zmluva treasury
87/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Hlohovec
23. Február 2024
Nájomná zmluva na parcelu č. 719/6
1/2024
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik , š.p. Obec Dolný Vadičov
23. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru
3/2024
0,00 € INMAD s.r.o. Stredná odborná škola techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná
23. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C/205/2024
Zmluva č. C/205/2024
40,00 € Obec Kostolná Ves Viera Bartová
23. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/97/2024
20,00 € Obec Dolné Obdokovce Klaudia Furárová
23. Február 2024
Dohoda o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti
033/2024
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
23. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105652/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kosihovce
23. Február 2024
Nájomná zmluva
30201/NZ-206/2024/Lisková/7596-04/0920/DPP
3,33 € Miroslav Surový Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o bežnom účte
21022024
0,00 € VÚB BANKA, a.s., Obec Sobotište
23. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105640/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Stožok
23. Február 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
46. k KU-71-42/2024
321,00 € Ing. Tomáš PÁNIK Ministerstvo obrany SR
23. Február 2024
Zmluva o výpožičke
11/2024
543,98 € Košický samosprávny kraj Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. 7/2024
190010/072/2024
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave GoDom, s.r.o.
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5324/2024/OSV-5000 (166/16/2024/76)
87 513,12 € Košický samosprávny kraj Gréckokatolícka eparchia charita Košice
23. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
90/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Cífer
23. Február 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
StRŠLP-5-10/2024
16,36 € Michal KOZÁREC Ministerstvo obrany SR
23. Február 2024
Kúpna zmluva - strojové vybavenie posilňovne pri futbalovom štadióne
ZML - 2024 / 12
13 719,96 € SPORTESA , s. r. o.. Obec Jakubova Voľa
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. 5/2024
190010/070/2024
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave GoDom, s.r.o.
23. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 939
6600001280
0,00 € Viera Kadnárová MH Teplárenský holding, a.s.