Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
24.
November
2020
zmluva o dodávke elektriny
3108019220
0,00 € ZSE Energia, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
24.
November
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2020-003723
523 682,70 € Obec Ihľany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
24.
November
2020
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/33/010/42
0,00 € Obec Turová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
24.
November
2020
uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“)
20/07/010/54
0,00 € Obecné kultúrno-osvetové centrum Kopčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
24.
November
2020
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2020-ŠD-6020
TvU-2020-ŠD-6020
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Škubová Nina
24.
November
2020
Zmluva o Partnerstve
266/ITA/2020
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola s materskou školou
24.
November
2020
Dohoda o použití SCMV na žiadosť zamestnávateľa
plrb-35-277/2020
13,12 € Ing. Milan LALUCH Ministerstvo obrany
24.
November
2020
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2020-ŠD-102320
TvU-2020-ŠD-102320
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Poláček Lukáš
24.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7183
0,00 € Gamid s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24.
November
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA (SCMV) na žiadosť zamestnávateľa
21.mpr-162-285/2020
121,25 € Rastislav G A J D O Š Ministerstvo obrany SR
24.
November
2020
TV Programmes License
ZM2024818
25 000,00 € Eurosport Rozhlas a televízia Slovenska
24.
November
2020
Licenčná zmluva
ZM2025056
60,00 € Rozhlas a televízia Slovenska PAMA-MEDIA, s.r.o.
24.
November
2020
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/29/54E/308/D
0,00 € Július Zajac Z a Z Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
24.
November
2020
Dohoda o použití SCMV na prepravu
ÚHLRK-7-11/2020
1,00 € Ing. Jana VYSKOČOVÁ Ministerstvo obrany
24.
November
2020
Kúpna zmluva č. 31/04/22/2020 - Verejná dražba dreva
4998/2020/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice KB KAPITAL, s.r.o.
24.
November
2020
Dohoda č. 20/02/54E/1909 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“- Opatrenie č.2
20/02/54E/1909
0,00 € Roman Baláž Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
24.
November
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
1.mb-114-28/2020
28,35 € Štefan ANDRÁŠ Ministerstvo obrany
24.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/3038
0,00 € Miloš Hudák Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
24.
November
2020
Zmluva o dielo
2020/012218/366
5 095,30 € MPJ group, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Martin
24.
November
2020
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-BOJ-ZOD-2020/2958
0,00 € Doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD. Slovenské národné múzeum
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »