Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
3. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2023
0,00 € Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo Centrum voľného času
3. Október 2023
dodatok č. 14 k Zmluvám o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
Dodatok č. 14 k Zmluve č. 9100115689 o dodávke plynu
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
3. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
SF 213/2023
8 712,00 € Nadácia Detského kardiocentra Slovenská filharmónia
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09923
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kluska Dušan
3. Október 2023
Zmluva o zabezpečení praktického vzdelávania formou odbornej praxe
0026202366
0,00 € Obec Svätý Kríž Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
3. Október 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 20/2019
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 20/2019
0,00 € FAMIMED s. r. o. Nemocnica Poprad, a.s.
3. Október 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 42/2019
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 42/2019
0,00 € Alergolmuno centrum s. r. o. Nemocnica Poprad, a.s.
3. Október 2023
Erasmus+ - dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu, číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED_000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium - 70
Erasmus+ - dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu, číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED_000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium - 70
2 539,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
3. Október 2023
Zmluva o zabezpečení údržby a servisu sietí prenosových dát
ZS2023132/MsP
0,00 € Netronics, s.r.o., Mesto Žarnovica
3. Október 2023
Zmluva o zabezpečení praktického vzdelávania formou odbornej praxe
0022202366
0,00 € Okresný súd Liptovský Mikuláš Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/802/2023
0,00 € Mesto Trebišov Lucia Botošová
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/806/2023
0,00 € Mesto Trebišov Alžbeta Zajacová
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/805/2023
0,00 € Mesto Trebišov Silvia Tancošová
3. Október 2023
Kúpna zmluva č. 49/2023
49/2023
135 180,00 € Askin & Co., spol s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/808/2023
0,00 € Mesto Trebišov Emil Tipan
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/810/2023
0,00 € Mesto Trebišov Andrej Demeter
3. Október 2023
Nájomná zmluva č. 252/2023
252/2023
0,00 € "H+H UNIPO", spol. s r.o. Obec Plášťovce
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/814/2023
0,00 € Mesto Trebišov Denisa Kováčová
3. Október 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000751
210,00 € Marianum MUDr. Jozef Gergel
3. Október 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1060000093
147,00 € Marianum Helena Štibrányová