Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
6.
Máj
2021
Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci
29/106101/2021
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Mobility & Innovation a.s.
6.
Máj
2021
DOHODA číslo: 21/41/54E/2778 - Opatrenie č. 4A
DOHODA číslo: 21/41/54E/2778 - Opatrenie č. 4A
0,00 € Viera Imlejová - AGAR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.2
21/13/54E/1554
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Martina Maťaťová - Allen
6.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/26/54E/955
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica COSMETICS, s.r.o.
6.
Máj
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D_21_40_54E_1090
0,00 € Peter Kotľár st. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
6.
Máj
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
9929092164, 2028938389
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Diagnostické centrum, Lietavská Lúčka
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021AYJ6-917/2021
407 569,79 € NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Ministerstvo zdravotníctva SR
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-3653/2021-423
2 388,00 € PRO ARTE DANUBIÍ Ministerstvo kultúry SR
6.
Máj
2021
Dohoda č. 21/37/54E/3408 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 21/37/54E/3408
0,00 € Andrej Čuba ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
3/2021
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pre deti a rodiny Levice
6.
Máj
2021
D O H O D A číslo: 21/04/54E/1127 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/04/54E/1127
0,00 € Patrik Janík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
6.
Máj
2021
Kolektívna zmluva na rok 2021
Kolektívna zmluva na rok 2021
0,00 € SLOVES Základná organizácia Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
6.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/38/54E/1254
0,00 € Milena Gogová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
6.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 2
21/23/54E/1389
0,00 € Marcel Fujdiak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
6.
Máj
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ-007/2020/Višňové/1856/úsek0130/SO_V903-00/2708
4 585,79 € Eva Lučaníková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6.
Máj
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ-068/2021/Višňové/1856/úsek0130/SO_V101-00/2708
1 313,46 € Eva Lučaníková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6.
Máj
2021
ZMLUVA č. ZA/2021/509519/HD/MP na Vykonávanie kontroly úžitkovosti mäsových plemien hovädzieho dobytka a dojčiacich kráv
ZA/2021/509519/HD/MP
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo Mošovce
6.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
24/106101/2021
45,00 € Ing. Tomáš Darivčak Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
6.
Máj
2021
Príloha k zmluve na vykonávanie kontroly úžitkovosti HD
Príloha 2/2021/HD k zmluve č. PO/2016/707709/HD/ML
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Agrofarma - K, s.r.o.
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »