Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
3. Október 2023
517-A.2-SN-46-KZ/2023
517-A.2-SN-46-KZ/2023
6 693,72 € Tomáš Bočkay Železnice Slovenskej republiky
3. Október 2023
ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ
79/ZoU/2023/1
120,00 € Roman Vráblik CULTUS Ružinov, a.s.
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 92/1/2023 podľa § 6 ods. 1 písm. a) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12273/2023-M_ODPD
1 300,00 € Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
3. Október 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000751
210,00 € Marianum MUDr. Jozef Gergel
3. Október 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1060000093
147,00 € Marianum Helena Štibrányová
3. Október 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000487
98,00 € Marianum Jana Červinková
3. Október 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000688
119,00 € Marianum Alena Cintulová
3. Október 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000750
205,97 € Marianum Marek Bako
3. Október 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000747
105,00 € Marianum Štefan Dömény
3. Október 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1040000088
210,00 € Marianum Ivan Winiarčík
3. Október 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2140000178
210,00 € Marianum Ing. Andrej Jakubec, PhD.
3. Október 2023
BVS - BF 2023
378/2023
1 680,00 € Bratislavská vodárenská spoloč Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
3. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
EXT_207/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou Obec Chorvátsky Grob
3. Október 2023
Zmluva č. PZ002000344781_001 o pripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru a o dodávke pitnej vody a odovzdávaní odpadových vôd
EXT_213/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Chorvátsky Grob
3. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.77
49/2023
120,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Kabát Branislav
3. Október 2023
fotenie
012023
36,00 € Beáta Vavreková - Foto Nostalgia Materská škola, Nešporova 28, Košice
3. Október 2023
Partnerská dohoda
325/2023/25
0,00 € Domov Márie - Zariadenie sociálnych služieb, Špeciálna základná škola Slovenské banské múzeum
3. Október 2023
Zmluva o ubytovaní
ZML 01002/2023 RE
643,98 € Katolícka univerzita v Ružomberku Štefaničiaková Elena
3. Október 2023
Kúpna zmluva
3631
36 002,30 € Martin Tipary Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci-EDI Slovensko, o.z.
14/2023
0,00 € EDI Slovensko, o.z. Základná škola, Východná 9, Trenčín