Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
24.
November
2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2020172/2020
400,00 € Mgr. art. Eva Čarnoká Národné osvetové centrum
24.
November
2020
Použitie súkromného cestného motorového vozidla pri služobnej ceste.
vkPO-3-364/2020
0,00 € Jozef ORAVEC Ministerstvo obrany
24.
November
2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2020-003754-005_2020
25 000,00 € Dóra Petrovits Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
24.
November
2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/21/54E/3255 zo dňa 17.6.2020
Dohoda o ukončení dohody č.20/21/54E/3255
0,00 € Jozef Šalata Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
24.
November
2020
D O H O D A číslo: 20/08/54E/3570 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
D O H O D A číslo: 20/08/54E/3570/TT
0,00 € Branislav Kollár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
24.
November
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
1SprO/212/2020_
40,00 € Marta Šimončičová Okresný súd Lučenec
24.
November
2020
Dohoda číslo: 20/21/54E/4033 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
Dohoda 20/21/54E/4033
0,00 € Miloš Radič Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
24.
November
2020
D O H O D A č. 20/14/010/52 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/14/010/52/KN/2020
0,00 € Obec Tôň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
24.
November
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VeSŠO-11-82/2020
103,09 € Marián Pavlík Ministerstvo obrany
24.
November
2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2020-003857-005_2020
25 000,00 € Veronika Sasková Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
24.
November
2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/21/54E/3676 zo dňa 31.7.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/21/54E/3676
0,00 € Irina Jantoláková Kulak Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
24.
November
2020
dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda č. 20/44/54E/2915
0,00 € Marcela Špaková - CYKLO-ŠPAK II. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24.
November
2020
Darovacia zmluva
SNM-MRK-DZ-2020/3013
0,00 € Obščestvo sv. Joana Krestiteľa, Gréckokatolícky farský úrad Slovenské národné múzeum
24.
November
2020
Zmluva o vytvorení AVD a udelení licencie na jeho použitie
ZM2024996
2 160,00 € BOČEV, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
24.
November
2020
LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2025119
4 906,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
24.
November
2020
Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky
ZM100/2020
11 100,00 € BDR, spol. s r. o. Trnavská teplárenská, a.s.
24.
November
2020
Štipendijná zmluva pre štipendistu (žiaka) strednej školy č. ŠZ02/2020/SŠ
ŠZ02/2020/SŠ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Zsolt Balogh
24.
November
2020
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
1542/2020
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Národný ústav reumatických chorôb
24.
November
2020
Použitie súkromného cestného motorového vozidla pri služobnej ceste.
vkPO-3-387/2020
0,00 € Vladimír ŠAMKO Ministerstvo obrany
24.
November
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
Prrchbo-31-100/2020
39,92 € Stanislav KAZIMIR Ministerstvo obrany SR
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »