Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2022/112/Z
11/2022/64
0,00 € Miroslav Seko Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
17. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta
982/2014
0,00 € Mestský podnik služieb Čadca Martin Sloboda
17. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 2022/110/Z
11/2022/61
57,62 € Anetta Divékyová Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
17. Apríl 2024
Zmluva č. 3/DV/2022 o DV
11/2022/68
0,00 € Sparex Sk, s.r.o. Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
17. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000214016 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000214016
0,00 € ekonoDOM s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta
983/2014
0,00 € Mestský podnik služieb Čadca Martin Sloboda
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024040018
0,00 € Cyril Pupák Technické služby mesta Zlaté Moravce
17. Apríl 2024
Dohoda o splátkach
12/2024
2 000,00 € NAJ TAXI s.r.o. Inšpektorát práce Trnava
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
35/2024
0,03 € CROWN Bevcan Slovakia s. r. o. Obec Kechnec
17. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09200-Z
SPO-V04-09200-Z
19 000,00 € Ing. Miroslav Kunst Slovenská agentúra životného prostredia
17. Apríl 2024
Dohoda č. 14/2024/OdŠMKaŠ/KŠ o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin 2. pilier - na podporu všeobecne prospešných služieb - činnosť zameranú na rozvoj telesnej kultúry
391/2024
859,27 € Mesto Martin Športovo strelecký klub mesta Martin
17. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 2023/28/Z
11/2022/109
30,00 € Karin Boruvkova Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
17. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 2023/29/Z
11/2022/110
30,00 € Monika Miková Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
17. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 2023/30/Z
11/2022/112
30,00 € Andrea Fleischer Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
17. Apríl 2024
Zmluva o duálnom vzdelávaní č. 2/DV/2022
11/2022/120
0,00 € Gabor spol.s r.o. Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
17. Apríl 2024
Zmluva o prenájme č. 2023/44/Z
11/2022/126
204,24 € Zuzana Kristová Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
17. Apríl 2024
Zmluva o prenájme č. 2023/41/Z
11/2022/123
270,00 € Ivan Dvorský Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo na objednávku
02/106101/2024
120,00 € doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 55/672401/2024/JC - dvojhrob
393/2024
0,00 € Mesto Martin Mgr. Peter Majda
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
7512/2024
80,00 € Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Ing. Štefan Kellner