Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
6.
Máj
2021
Dohoda č. 21/37/54E/3400 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 21/37/54E/3400
0,00 € Jaroslav Fecko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
6.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci
ZM2026535
35,86 € Glottis, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
6.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci
ZM2026536
19,92 € CarunCula s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
6.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci
ZM2026552
35,86 € Matkrat s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
6.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci
ZM2026532
23,90 € Matkrat s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
6.
Máj
2021
Zmluva o užívaní právneho informačného systému BECK-ONLINE
Spr 395_21
3 000,00 € Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o, organizačná zložka. Okresný súd Trenčín
6.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/17/54E/2153
0,00 € Milan Hlavatý - MontRex.eu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
6.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/17/54E/2080
0,00 € Tibor Balázs Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
6.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/23/54E/1465
0,00 € STRECHAP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
6.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/45/54E/732
0,00 € Danka Driganová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
6.
Máj
2021
54E Dohoda Opatrenie 4 do 2021
21/34/54E/1816
0,00 € Andrej Červeňák - ANDER Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
6.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/09/54E/956
0,00 € Peter Novotný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
6.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/21/54E/3030
0,00 € Milan Kovacs Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
6.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci
981/2021
0,00 € Váš Lekár, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
6.
Máj
2021
Dohoda o Voice VPN č. 00165565_27_4_2021
996/2021
79 560,00 € Slovak Telekom a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – služba Business Internet
997/2021
4 320,00 € Slovak Telekom a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
6.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20217758_Z
830,00 € Marek Špeťko - IMEX Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
6.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20218452_Z
17 543,00 € Syntex Bratislava s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, príspevková organizácia
6.
Máj
2021
Rámcová dohoda
Z20218458_Z
9 215,40 € Media Comp. s.r.o. Záchranná služba Košice
6.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20218465_Z
128,00 € VWR International s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »