Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
24.
November
2020
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2020-ŠD-18720
TvU-2020-ŠD-18720
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Kuzmuková Simona
24.
November
2020
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2020-ŠD-72720
TvU-2020-ŠD-72720
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Pacola Štefan
24.
November
2020
Odstúpenie od uzavretej Kúpnej zmluvy č. Z202029726_Z
0301/0179/20
0,00 € ITSK, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24.
November
2020
Dohoda číslo: 20/02/54E/1988 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2
20/02/54E/1988
0,00 € Lukáš Matuška Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
24.
November
2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 227//2020/KO
2222/2020/NPPC-VÚŽV
61,22 € Ján Gašper Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24.
November
2020
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
192/2020/AUT
0,00 € Mgr. Rozália Cenigová Slovenská národná knižnica
24.
November
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní technickej podpory
2018-0187-1158330/01
0,00 € IPESOFT spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
24.
November
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní technickej podpory
2016-0015-1158330/01
0,00 € IPESOFT spol. s r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
24.
November
2020
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2020-ŠD-59920
TvU-2020-ŠD-59920
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Maniak Martin
24.
November
2020
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2020-ŠD-91420
TvU-2020-ŠD-91420
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Pushkash Svitlana
24.
November
2020
Dohoda o ukončení dohody
Ukoncenie 20/17/54E/3570/2020
0,00 € Sárkozi Imrich Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
24.
November
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa
bbz-EL-2/4-3-19/2020
96,80 € Vladimír KIŠAC Ministerstvo obrany
24.
November
2020
General contract No. VTSÚ-12-130/2020
VTSÚ-12-130/2020
0,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Hirtenberger Defence Europe GmbH
24.
November
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
313/2020/MPRVSR-340
3 756,00 € Michal Palatinus Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24.
November
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
12.mpr-210-32/2020
27,53 € Martin SZÚDOR Ministerstvo obrany SR
24.
November
2020
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla
SNM-MUK-INÉ-2020/3062
0,00 € Beáta Maťašová Slovenské národné múzeum
24.
November
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa
bbz-EL-2/4-3-23/2020
208,37 € Ing. Ľubomír PETRÍK Ministerstvo obrany
24.
November
2020
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla
SNM-MUK-INÉ-2020/3064
0,00 € Dušan Pipas Slovenské národné múzeum
24.
November
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa
bbz-EL-2/4-3-24/2020
93,27 € Ing. Ján ĎURIŠ Ministerstvo obrany
24.
November
2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-549/2020
KRHZ-ZA-VO-549/2020
65 377,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Svrčinovec
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »