Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
6.
Máj
2021
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti
21/15/54E/1354
0,00 € AVANtraffic, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
6.
Máj
2021
Obchodná zmluva č. 6313/2020-210
CRZč.6562/2020/LSR
0,00 € Pointecker Jagd LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
6.
Máj
2021
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu " Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/29/54E/1647-S
0,00 € Jana Ľuptáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
6.
Máj
2021
DOHODA č.:21/37/54E/3362 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“–Opatrenie č. 1,3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zák.č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA č.:21/37/54E/3362
0,00 € JAS Clean s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
6.
Máj
2021
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní zmesového zberu za KO a DSO
486/2021
75,01 € OBEC Kluknava Slovenská pošta, a. s.
6.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
21/33/54E/1284
0,00 € qwelltrack, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
6.
Máj
2021
Dohoda č. 21/25/54E/3150 v rámci NP "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
Dohoda č. 21/25/54E/3150 v rámci NP "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
0,00 € Zuzana Herdová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
6.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka na preventívnu rehabilitáciu
ÚHLRK-64-3/2021
9,80 € MUDr. Jozef RAGAN,MPH Ministerstvo obrany SR
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+1 číslo zmluvy - 2020-1-SK01-KA226-HE-094271
075/2021/UCM
Doplnená
140 700,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6.
Máj
2021
Dodatok o poskytnutí Ponuky E.Partner
Dodatok o poskytnutí Ponuky E.Partner
0,00 € ZSE Energia, a.s. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
6.
Máj
2021
Dohoda číslo: 21/11/54E/1311
1799_Dohoda
0,00 € Ivan Hrkota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
6.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
25/106101/2021
60,00 € prof. Ing. Marek Sadílek, Ph. D. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
6.
Máj
2021
D O H O D A číslo: 21/15/54E/1355 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
D O H O D A číslo: 21/15/54E/1355
0,00 € Alena Lörinczová - POMȎŽEM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
6.
Máj
2021
"Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 21/30/54E/246
0,00 € Marek Smetana Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
6.
Máj
2021
D O H O D A číslo: 21/15/54E/1295 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
D O H O D A číslo: 21/15/54E/1295
0,00 € Radka Senciová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
6.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
67/NLC/2021-VO
0,00 € LKQ SK s.r.o. Národné lesnícke centrum
6.
Máj
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/34/54E/1749 zo dňa 29.04.2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/34/54E/1749 zo dňa 29.04.2021
0,00 € Ľubomír Manik Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
6.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
17/106101/2021
45,00 € Ing. Slavomír Mišek Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
6.
Máj
2021
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
29-2021
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Banskobystrický samosprávny kraj
6.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
prlogHC – 118-284/2021
20,31 € Miroslav KUPEC Ministerstvo obrany SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »