Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-132-02472
24-132-02472
2 000,00 € Základná umelecká škola Rajec Fond na podporu umenia
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-132-02535
24-132-02535
2 000,00 € Le nuove musiche Fond na podporu umenia
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-155-02386
24-155-02386
5 216,00 € Mgr. Ester Demjanová, PhD. Fond na podporu umenia
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-155-02441
24-155-02441
3 912,00 € Mgr. Júlia Zelenčíková Fond na podporu umenia
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-155-02458
24-155-02458
5 216,00 € Dr. Tímea Pénzes Fond na podporu umenia
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-155-02519
24-155-02519
6 520,00 € Ing. Iva Vranská Rojková Fond na podporu umenia
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-155-02723
24-155-02723
6 520,00 € Mgr. Miroslava Vallová Fond na podporu umenia
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-156-02474
24-156-02474
22 000,00 € Vydavateľstvo Európa, s.r.o. Fond na podporu umenia
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-132-02439
24-132-02439
15 000,00 € Bebe Rebe s.r.o. Fond na podporu umenia
23. Máj 2024
Zmluva
013/2024
0,00 € Obec Ploské Východoslovenská distribučná a.s.
23. Máj 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikov. certifikátu pre elektronickú pečať
16/2024
0,00 € Nár. agentúra pre sieťové a elektron. služby, Bratislava Obec Slovenská Nová Ves
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
171/2024
250,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Aktívne Nátury, o.z.
23. Máj 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
173/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Bánovce nad Bebravou
23. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2140000317
187,90 € Marianum Mgr. Naděžda Berková
23. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1050000103
116,05 € Marianum Zuzana Danielová Slovincová
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-132-02527
24-132-02527
4 000,00 € "Človek a Umenie" Fond na podporu umenia
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-132-02600
24-132-02600
3 000,00 € Umelecká loď - občianske združenie Fond na podporu umenia
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-132-02586
24-132-02586
7 000,00 € Clublife, s.r.o. Fond na podporu umenia
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-132-02554
24-132-02554
7 000,00 € PJ SOUND STUDIO s.r.o. Fond na podporu umenia
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-132-02551
24-132-02551
20 000,00 € GIG Fond na podporu umenia