Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
27. Február 2024
Zmluva č. 6/2024
6/2024
25,00 € doc. PhDr. Pavol Maliniak, PhD. Stredoslovenské múzeum
27. Február 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2118516
275,60 € Radványiová Monika Rozhlas a televízia Slovenska
27. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106028/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Rimavské Zalužany
27. Február 2024
Zmluva č. M221 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M221
0,00 € Obec Pohronská Polhora Kurtíková Mária
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09028-Z
SPO-V03-09028-Z
19 000,00 € Mária Karácsonyová Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o prevode grantu NA SAAIC v rámci programu Erasmus+ 2023-1-SK01-KA121-SCH-000118823.
12/2024
0,00 € Mesto Zvolen Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen
27. Február 2024
Kúpna zmluva
20240128
3 800,00 € Mesto Michalovce Ing. Andrej Mika, Milena Miková
27. Február 2024
Zamestnávateľská zmluva
1_2024
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
27. Február 2024
Zmluva so spoluprácou, riadením a realizáciou programu Erasmus+ 2023 KA1 projekt č. 2023-1-SK01-KA122-VET-000143195
16/2024
33 377,00 € BAMOS Servicios de Movilidad SLU Stredná odborná škola technická
27. Február 2024
Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
V/1474/2013 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
27. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106030/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Šimonovce
27. Február 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci č. KŽP-PO4-SC421-2018-46/AZA3/ZZ/1
KŽP-PO4-SC421-2018-46/AZA3/ZZ/1
0,00 € MD-MAX s. r. o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27. Február 2024
Zmluva č. 111/2024/OSV-SDS o platení úhrady za sociálnu službu
111/2024
554,04 € Mesto Banská Bystrica Denisa Bučková
27. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 158/2024/OPM CR
158/2024
2 880,00 € SITOUR spol. s r.o. Mesto Banská Bystrica
27. Február 2024
Kúpna zmluva č. 544/2024/MsP
544/2024
80,00 € Mesto Banská Bystrica Dušan Chrien
27. Február 2024
Nájomná zmluva
1063/O/2023
895,00 € Bärenreiter Praha s.r.o. Slovenské národné divadlo
27. Február 2024
Zmluva o zájazde
6/2024
10 025,00 € Wachumba sk, s. r. o. Základná škola s materskou školou,
27. Február 2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru a poskytovanie služieb
T012024
16 369,44 € TORBIA s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05808-Z
SPO-V03-05808-Z
19 000,00 € Ing. Ľuboš Ličko Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRI PREPRAVE
13.mpr-77-30/2024
10,80 € Lukáš HALUZ Ministerstvo obrany SR