Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/792/2023
0,00 € Mesto Trebišov Júlia Matheová
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/797/2023
0,00 € Mesto Trebišov Emília Gulašová
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/802/2023
0,00 € Mesto Trebišov Lucia Botošová
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/806/2023
0,00 € Mesto Trebišov Alžbeta Zajacová
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/805/2023
0,00 € Mesto Trebišov Silvia Tancošová
3. Október 2023
Kúpna zmluva č. 49/2023
49/2023
135 180,00 € Askin & Co., spol s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/808/2023
0,00 € Mesto Trebišov Emil Tipan
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/810/2023
0,00 € Mesto Trebišov Andrej Demeter
3. Október 2023
Nájomná zmluva č. 252/2023
252/2023
0,00 € "H+H UNIPO", spol. s r.o. Obec Plášťovce
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/814/2023
0,00 € Mesto Trebišov Denisa Kováčová
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/826/2023
0,00 € Mesto Trebišov Jana Karičková
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
CRZ/828/2023
0,00 € Mesto Trebišov Stela Zajacová
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - odídenci UA
2023/019
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Bačkovík
3. Október 2023
Kúpna zmluva
474-A.2-SN-46-KZ/2023
26 734,45 € Anton Jakubčo Železnice Slovenskej republiky
3. Október 2023
Dohoda o spolufinancovaní nákladov spojených so zmenou územného plánu obce
02/2023
1 050,00 € Vladimír Kostovčík Obec Pozdišovce
3. Október 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
22.mpr-40-157/2023-S4
23,48 € Milan MITRO Ministerstvo obrany SR
3. Október 2023
Zmluva o združenenj dodávke elektriny neregulovaná
Zmluva o združenenj dodávke elektriny neregulovaná
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Predmier
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu č. 80/2023
Zmluva o nájme bytu č. 80/2023
990,78 € BYP s.r.o. Mgr. Adriana Kňazovická
3. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
45/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314/10, 038 21 Mošovce
3. Október 2023
Úraz & Starostlivosť
9140080974
509,41 € UNIQA pojišťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Hniezdne 244