Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
24.
November
2020
Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 20/19/010/8
0,00 € Príspevková organizácia TES Čierne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
24.
November
2020
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-BOJ-ZOD-2020/2959
0,00 € Mgr. Marek Gilányi Slovenské národné múzeum
24.
November
2020
Kooperačná zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. PP-COVID-20-0036
PF 91/2020
235 092,00 € Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
24.
November
2020
Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 20/19/010/12
0,00 € Obec Zákopčie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
24.
November
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
1.mb-114-35/2020
55,14 € Jozef DOBROTKA Ministerstvo obrany
24.
November
2020
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-BOJ-ZOD-2020/2963
0,00 € Mgr. Tomáš Kowalski Slovenské národné múzeum
24.
November
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
1.mb-114-37/2020
15,39 € Erik MACEJKA Ministerstvo obrany
24.
November
2020
Dohoda o ukončení dohody č.20/14/54E/310 zo dňa 23.04.2020
20/14/54E/310/KN/UKONCDOH/2020
0,00 € Horváth Sándor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
24.
November
2020
Zmluva na výkon stavebného dozoru
165/2020/LMU
11 760,00 € JADOZ s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
24.
November
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/3810 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
20/03/54E/3810
0,00 € Tomáš Bielik Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
24.
November
2020
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licencia na jeho použitie
553/Č/2020
2 200,00 € FART STUDIO s.r.o. Slovenské národné divadlo
24.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/06/54E/2633
0,00 € ELADAN, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
24.
November
2020
Dohoda č. 20/16/060/74 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na kalendárny rok 2020
419/2020
342,03 € N + F s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
24.
November
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
Prrchbo-31-118/2020
33,96 € Miroslav PĽUTA Ministerstvo obrany SR
24.
November
2020
Zmluva o vytvorení diela licenčná zmluva
SNM-BOJ-ZOD-2020/2957
0,00 € PhDr. Daniel Hupko, PhD. Slovenské národné múzeum
24.
November
2020
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0040/2020/SIEA1056
4 250,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SBA KONZULT s.r.o.
24.
November
2020
D O H O D A číslo: 20/09/54E/2256 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
Dohoda č. 20/09/54E/2256
0,00 € Ing. Marián Kosiba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
24.
November
2020
Zmluva o výpožičke
202026
0,00 € Spolok Kremnických minciarov, o.z. Mincovňa Kremnica, š. p.
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »